Ủy ban Tài chính Ngân sách lấy ý kiến về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân

Ngày 20/5, Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội đã có văn bản số 1984/UBTCNS gửi Bộ Tài chính lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân.

Lượt truy cập: 621321