Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Hợp tác giữa ADB và Việt Nam hướng tới sự phát triển và thịnh vượng cho Việt Nam

Sáng 26/8/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc có buổi làm việc trực tuyến với Phó Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) - ông Ahmed Saeed và một số lãnh đạo cấp cao ADB tại Việt Nam. Cùng tham dự buổi làm việc có lãnh đạo Cục quản lý nợ và tài chính đối ngoại, Vụ Ngân sách Nhà nước, Viện Chiến lược và chính sách tài chính, Vụ Hợp tác quốc tế, Văn phòng Bộ Tài chính.

Sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm để thúc đẩy thị trường phát triển

31/08/2021 | 09:29 AM

Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 được Quốc hội khóa X kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 09/12/2000 (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều vào năm 2010 và năm 2019) là căn cứ, cơ sở pháp lý để xây dựng khung khổ pháp lý vững chắc, minh bạch cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm; tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng giữa các doanh nghiệp; đáp ứng nhu cầu tham gia bảo hiểm ngày càng đa dạng của các tổ chức, cá nhân. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, Luật Kinh doanh bảo hiểm còn bộc lộ một số bất cập nhất định, do vậy cần phải cập nhật sửa đổi cho phù hợp với tình hình kinh doanh bảo hiểm thực tại và tương lai.

Lượt truy cập: 774904