Bộ trưởng Bộ Tài chính: Hoàn thiện chính sách pháp luật là mũi đột phá để phát triển

Sáng 26/7, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội đã thảo luận tại Hội trường về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2019 và công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020.

Chuyển nguồn 1.237 tỷ đồng kinh phí chi sự nghiệp y tế còn lại năm 2020 để mua vắc-xin

30/07/2021 | 09:35 AM

Tại phiên bế mạc của Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV chiều ngày 28/7, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV với đa số đại biểu tán thành. Trong đó, Quốc hội đồng ý thực hiện chuyển nguồn 1.237 tỷ đồng kinh phí chi sự nghiệp y tế còn lại năm 2020 của Bộ Y tế để mua vắc xin phòng dịch Covid-19 và quyết toán vào chi ngân sách nhà nước năm 2021. Ưu tiên sử dụng ngân sách nhà nước và huy động mọi nguồn lực hợp pháp khác cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Lượt truy cập: 752400