Sử dụng hơn 12.000 tỷ đồng từ nguồn tăng thu và tiết kiệm chi năm 2020 mua vắc xin phòng Covid-19

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết số 1271/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sử dụng nguồn tiết kiệm chi và kinh phí còn lại của ngân sách trung ương năm 2020 để mua vắc-xin phòng Covid-19.

Lượt truy cập: 736381