Tiếp tục tăng chi sử dụng quỹ BOG xăng dầu

Ngày 25/02, Liên Bộ Tài chính - Công thương quyết định điều chỉnh giá bán lẻ mặt hàng xăng dầu trong nước. Theo đó, kể từ 15h00 ngày 25/02, xăng E5 RON 92 được điều chỉnh tăng 722 đồng/lít, xăng RON 95-III tăng 814 đồng/lít, dầu diesel 0.05S tăng 804 đồng/lít, dầu hỏa tăng 702 đồng và mazut 180CST 3.5S tăng 405 đồng/kg.

Siết chặt điều kiện hành nghề của doanh nghiệp thẩm định giá

26/02/2021 | 10:45 AM

Chính phủ ban hành Nghị định số 12/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá. Trong đó, Nghị định số 12/2021/NĐ-CP bổ sung yêu cầu đối với người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp thẩm định giá.

Lượt truy cập: 705087