Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 10

Sáng 28/10, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 10, cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Vũ Việt Văn, Vũ Chí Giang, Nguyễn Văn Khước chủ trì hội nghị.

Vĩnh Phúc - một trong 9 tỉnh đầu tiên trong cả nước có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới

30/10/2020 | 03:01 PM

Từ việc nhất quán và thực hiện tốt chủ trương “không chạy theo hình thức mà đi vào thực chất, làm đến đâu chắc đến đó để đạt mục tiêu cuối cùng là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cư dân nông thôn”, sau 11 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, bộ mặt khu vực nông thôn Vĩnh Phúc ngày càng khởi sắc, với cơ sở hạ tầng thiết yếu được đầu tư phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên, môi trường có nhiều chuyển biến tích cực. Cơ cấu kinh tế nông thôn chuyển dịch nhanh hơn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhờ thành quả bước đầu từ Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Trong giai đoạn 2016-2020, toàn tỉnh đã quy hoạch được 1.640ha vùng sản xuất rau, quả an toàn theo VietGAP; quy hoạch phát triển chăn nuôi theo vùng và xã trọng điểm, với gần 1.100 trang trại, 33 xã chăn nuôi lợn, 38 xã chăn nuôi gia cầm, 21 xã chăn nuôi bò thịt và 22 xã chăn nuôi bò sữa; hỗ trợ trên 2.680 tấn giống chất lượng cao, hơn 3.770 con lợn nái hậu bị, gần 12.5000 con bò nái; 160ha mô hình giống cá mới…Đồng thời, tăng cường tập huấn, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật cho bà con nông dân.

Lượt truy cập: 674189