Tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2020 và xây dựng dự toán NSNN năm 2021 - Tình hình thực hiện vốn vay năm 2020 và kế hoạch vay và trả nợ ngân sách tỉnh năm 2021

17/12/2020

Nội dung chi tiết xem trong tệp đính kèm

Các tin đã đưa ngày: