TÌM KIẾM CÂU HỎI

Nội dung
Danh mục

Luật bảo vệ môi truòng

Xin chuyên mục cho tôi biết những hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động đăng ký, lưu giứ và sử dụng thông tin thuê bao di động trả trước?

Gửi bởi Nguyễn Văn A Ngày 03/07/2013

Khái niệm buôn bán người và mua bán người có khác nhau không?

Khái niệm buôn bán người và mua bán người có khác nhau không?

Gửi bởi Nguyễn Thế Hoàn Ngày 09/07/2013

Xin chuyên mục cho tôi biết những hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động đăng ký, lưu giứ và sử dụng thông tin thuê bao di động trả trước?

Doanh nghiệp A thuê Công ty vận tải N vận chuyển 20 tấn xi măng. Trong hợp đồng vận chuyển có nội dung việc trông coi tài sản trên đường vận chuyển thuộc về trách nhiệm, nghĩa vụ của doanh nghiệp A. Trên đường vận chuyển do trời mưa nên toàn bộ số xi măng trên bị ướt, vậy Công ty N có phải bồi thường thiệt hại cho doanh nghiệp A hay không?

Gửi bởi Trách nhiệm bồi thường của công ty N như thế nào? Ngày 05/07/2013

Xin chuyên mục cho tôi biết khi sử dụng thuê bao di động trả trước cần phải đăng ký những thông tin gì?

Xin chuyên mục cho tôi biết khi sử dụng thuê bao di động trả trước cần phải đăng ký những thông tin gì?

Gửi bởi Nguyễn Ngọc Dương Ngày 05/07/2013

Xin hỏi biện pháp kinh tế - xã hội trong việc phòng, chống mại dâm được quy định như thế nào?

Xin hỏi biện pháp kinh tế - xã hội trong việc phòng, chống mại dâm được quy định như thế nào?

Gửi bởi Nguyễn Văn C Ngày 05/07/2013

Đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống mại dâm theo quy định của pháp luật bao gồm những đơn vị nào?

Đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống mại dâm theo quy định của pháp luật bao gồm những đơn vị nào?

Gửi bởi Nguyễn Văn A Ngày 05/07/2013

Do có mâu thuẫn với các anh tôi nên trước khi chết bố tôi có để lại toàn bộ tài sản thừa kế là một ngôi nhà trị giá 300 triệu đồng cho tôi nhưng việc thừa kế này sẽ gây ra sự chia rẽ, sứt mẻ tình cảm anh em

Do có mâu thuẫn với các anh tôi nên trước khi chết bố tôi có để lại toàn bộ tài sản thừa kế là một ngôi nhà trị giá 300 triệu đồng cho tôi nhưng việc thừa kế này sẽ gây ra sự chia rẽ, sứt mẻ tình cảm anh em trong nhà nên tôi không muốn nhận. Vậy tôi có thể từ chối nhận di sản thừa kế của bố tôi để lại hay không?

Gửi bởi Nguyễn Thị A Ngày 05/07/2013

Tôi muốn lập di chúc để lại căn nhà (tài sản riêng của tôi) cho con gái tôi hiện đang định cư tại nước ngoài. Xin Ban biên tập cho biết, di chúc của tôi có lập được không, lập ở đâu và con gái tôi ở nước ngoài có nhận đư

Tôi muốn lập di chúc để lại căn nhà (tài sản riêng của tôi) cho con gái tôi hiện đang định cư tại nước ngoài. Xin Ban biên tập cho biết, di chúc của tôi có lập được không, lập ở đâu và con gái tôi ở nước ngoài có nhận được phần di sản mà sau khi tôi qua đời để lại không?

Gửi bởi Nguyễn Thị B Ngày 05/07/2013

Xin Ban biên tập tư vấn giúp tôi một việc, tôi đi du học ở Nhật Bản, đã bị cắt hộ khẩu, nay về nước muốn đăng ký kết hôn thì cơ quan nào sẽ xác nhận tình trạng độc thân cho tôi? Thủ tục đăng ký gồm những gì?

Xin Ban biên tập tư vấn giúp tôi một việc, tôi đi du học ở Nhật Bản, đã bị cắt hộ khẩu, nay về nước muốn đăng ký kết hôn thì cơ quan nào sẽ xác nhận tình trạng độc thân cho tôi? Thủ tục đăng ký gồm những gì?

Gửi bởi Nguyễn Ngọc Dương Ngày 05/07/2013

Tôi đang làm thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài. Xin cho hỏi, chúng tôi có phải làm thủ tục phỏng vấn không, nội dung về vấn đề gì?

Tôi đang làm thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài. Xin cho hỏi, chúng tôi có phải làm thủ tục phỏng vấn không, nội dung về vấn đề gì?

Gửi bởi Nguyễn Thị B Ngày 05/07/2013