Lịch làm việc của lãnh đạo Sở Tài Chính

Tuần trước Tuần thứ 23 năm 2020
(Từ ngày: 01/06/2020 - Đến ngày: 07/06/2020)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì Chuyên viên LĐVP
Thứ hai 01/06/2020
Thứ ba 02/06/2020
00h - v/v họp ban chỉ đạo kiểm kê đất đaiHoàng Văn NhiệmPhòng QLGCSTCDN
08h - v/v tổ chức họp thực hiện chương trình công tác năm 2020 của UBND tỉnh - trên cơ sở văn bản số 522- CV-BCS ngày 29/11/2019 của BCS đảng UBND tỉnhPhòng họp số 3Nguyễn Thanh TùngPhòng QLNS
09h - v/v BC tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnhĐỗ Thị Hồng NhungPhòng QLNS
14h - v/v đánh gí thực trạng công tác QL nhà nước chất lượng GD ĐT và đánh giá kết quả thực tế thực hiện các chỉ tiêu văn hóaĐỗ Thị Hồng NhungPhòng TCHCSN
Thứ tư 03/06/2020
Thứ năm 04/06/2020
Thứ sáu 05/06/2020
Thứ bảy 06/06/2020
Chủ nhật 07/06/2020