Lịch làm việc của lãnh đạo Sở Tài Chính

Tuần trước Tuần thứ 8 năm 2018
(Từ ngày: 19/02/2018 - Đến ngày: 25/02/2018)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì Chuyên viên LĐVP
Thứ hai 19/02/2018
Thứ ba 20/02/2018
Thứ tư 21/02/2018
Thứ năm 22/02/2018
Thứ sáu 23/02/2018
Thứ bảy 24/02/2018
Chủ nhật 25/02/2018