Lịch làm việc của lãnh đạo Sở Tài Chính

Tuần trước Tuần thứ 33 năm 2018
(Từ ngày: 13/08/2018 - Đến ngày: 19/08/2018)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì Chuyên viên LĐVP
Thứ hai 13/08/2018
00h - V/v mời làm việc về quyết toán dự án hoàn thành - HS 0261,/THHSHội trường tầng 2 sở tài chínhÔ NHIỆMTCĐT
07h50 - V/v mời dự hội nghị lấy ý kiến xây dựng dự án luật cảnh sát biển VNPh số 2 UBND tỉnhÔ MẠNH
08h - Nghe Sở tài nguyên tổ chức hội nghị thống nhất một số nội dungHội trường tầng 4 sở tài nguyênÔ NHIỆMQLG CS
09h - MH-v/v rà soát các DA không có cấu phần ĐT XD CTPH số 3 SKHĐTÔ NHIỆMTCĐT
Thứ ba 14/08/2018
08h - v/v xây dựng KH đặt hàng DV quản lý KT công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh năm 2019tại PH tầng 3 SNNPTNTÔ MẠNHTCDN
08h - MH-v/v đại hội thi đua quyết thắng LLVT tỉnhPH số 4 UBND tỉnhÔ TÙNG
08h30 - MH-v/v rà soát các DA không có cấu phần ĐT XD CTPH tầng 3 SKHĐTÔ NHIỆMTC ĐT
09h15 - Nghe sở nội vụ báo cáo dự thảo QĐ ban hành quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn tỉnhPH số 5 UBNd tỉnhÔ MẠNH
14h - GM -v/v hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 11/2018PH tầng 4 sở TNMTÔ NHIỆMTCHCSN
14h - nghe các sở ngành, đơn vị báo cáo một số nội dungPH số 3 Văn phòng UBND tỉnhÔ MẠNH
Thứ tư 15/08/2018
08h - V/v sáp nhập quỹ Hỗ trợ nông dân và bổ sung ngân sách cho quỹ Hỗ trợ nông dânHội trường tầng 2 sở tài chínhÔ TÙNGTC HCSN
08h - MH v/v rà soát các DA không có cấu phần ĐT XD CTPH tầng 3 SKHĐTÔ NHIỆMTCĐT
14h - nghe các sở ban ngành báo cáo một số nội dung thuộc chương trình công tác tháng 8 năm 2018 của UBNd tỉnhPH số 3 UBND tỉnhÔ NHIỆMQLG CS
Thứ năm 16/08/2018
Thứ sáu 17/08/2018
Thứ bảy 18/08/2018
Chủ nhật 19/08/2018