Bộ Tài chính công bố số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu trong Quý II/2014

10/07/2014

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, số dư Quỹ BOG đến hết Quý I/2014 ước khoảng 842,016 tỷ đồng; Số dư Quỹ BOG đến hết Quý II/2014 ước khoảng1.594,749 tỷ đồng, trong đó: số trích Quỹ BOG trong Quý II/2014 ước khoảng 1.136,933 tỷ đồng.

Số sử dụng Quỹ BOG trong Quý II/2014 ước khoảng 388,520 tỷ đồng. Số liệu điều chỉnh theo Báo cáo tài chính năm 2013: 4,320 tỷ đồng.

Trong tổng số dư quỹ tính đến ngày 30/6/2014, tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Ptrolimex) số dư quỹ ước khoảng hơn 1.000 tỷ đồng; Tổng Cty Xăng dầu Quân đội ước khoảng 167 tỷ đồng; Cty TNHH MTV Dầu khí TPHCM (Saigonpetro) ước khoảng 146 tỷ đồng.

Riêng Tổng Cty Kỹ thuật và Đầu tư (PETEC) số dư quỹ đang  âm  khoảng 144 tỷ đồng; Cty cổ phần lọc hóa dầu Việt Nam hiện tại âm hơn 29 tỷ đồng và Cty Xăng dầu Hàng không Việt Nam số dư quỹ âm khoảng 13 tỷ đồng. (Cụ thể xem biểu kèm theo)

Các tin đã đưa ngày: