Sở Tài chính công bố quyết định thanh tra tại phòng giáo dục và đào tạo thành phố Vĩnh Yên và 16 đơn vị trực thuộc

24/04/2015

Sở Tài chính công bố quyết định thanh tra tại phòng giáo dục và đào tạo thành phố Vĩnh Yên và 16 đơn vị trực thuộc

Thực hiện Quyết định số 267/QĐ-STC ngày 10/12/2014 của Giám đốc Sở Tài chính Vĩnh Phúc về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra tài chính năm 2015; Sáng ngày 17 tháng  03  năm 2015, tại Phòng Giáo dục và đào tạo thành phố Vĩnh Yên. Đoàn thanh tra tài chính đã tổ chức hội nghị công bố quyết định thanh tra tại Phòng Giáo dục và đào tạo thành phố Vĩnh Yên và 16 đơn vị trực thuộc. Tham dự công bố quyết định có ông Nguyễn Văn Mạnh Phó Giám đốc Sở Tài chính, các thành viên Đoàn Thanh tra, Đại diện Phòng Tài chính-Kế hoạch Thành phố Vĩnh Yên, Trưởng Phòng Giáo dục và đào tạo thành phố Vĩnh Yên và Hiệu trưởng 16 trường được thanh tra.

          Ông Nguyễn Quốc Bình -Chánh thanh tra- Trưởng đoàn thanh tra Đọc toàn văn Quyết định 19/QĐ-STC ngày 12/03/2015 của Giám đốc Sở Tài chính về thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài chính tại  Phòng Giáo dục và đào tạo thành phố Vĩnh Yên và 16 đơn vị trực thuộc; Phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch thanh tra ngày 13/03/2015; nhiệm vụ, quyền hạn của trưởng đoàn thanh tra, thành viên đoàn thanh tra; quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; Thống nhất lịch thanh tra trực tiếp tại từng đơn vị. Để tiến hành thanh tra tại các đơn vị đảm bảo đúng thời gian theo quy định, Đoàn thanh tra phân làm 02 tổ. Tổ 1 do Ông Nguyễn Hữu Hà– Phó Chánh Thanh tra –Phó Trưởng đoàn làm Tổ trưởng tiến hành thanh tra tại 08 đơn vị và Tổ 2 do Ông Lê Anh Tuấn –Phó Chánh Thanh tra –Phó Trưởng đoàn làm Tổ trưởng tiến hành thanh tra tại 09 đơn vị. Thời gian tiến hành thanh tra là 30 ngày làm việc.

          Thay mặt cho các đơn vị được thanh tra. Bà Nguyễn Thị Minh Hồng Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo thành phố Vĩnh Yên cho rằng, việc triển khai kế hoạch thanh tra của Sở Tài chính là rất quan trọng, qua đó giúp cho các Đơn vị quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính khác của đơn vị được tốt hơn, cũng như khắc phục những tồn tại, hạn chế. Trưởng phòng yêu cầu Hiệu trưởng các Trường chuẩn bị đầu đủ các tài liệu, nội dung theo yêu cầu của Đoàn thanh tra, cung cấp đầy đủ tài liệu, văn bản, số liệu, các thông tin cần thiết đáp ứng theo yêu cầu của Đoàn thanh tra và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Đoàn thanh tra trong suốt quá trình thực thi nhiệm vụ, công vụ.

          Tới dự và phát biểu tại hội nghị. ông Nguyễn Văn Mạnh phó Giám đốc Sở Tài chính cho biết, việc tiến hành thanh tra tài chính tại Phòng Giáo dục và đào tạo thành phố Vĩnh Yên và 16 đơn vị trực thuộc thuộc chương trình, kế hoạch công tác thanh tra thường kỳ của Sở Tài chính và là công việc thường xuyên nhằm thực hiện chức năng của các cơ quan quản lý nhà nước. Tiến hành thanh tra tài chính tại các Đơn vị là để đánh giá việc chấp hành các quy định hiện hành của pháp luật trong việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính khác của đơn vị. Để đạt được mục đích đúng trọng tâm, trọng điểm, nhanh gọn, không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đơn vị và để có kết luận rõ ràng, khách quan, chính xác về kết quả thanh tra, yêu cầu các đơn vị, bộ phận, cá nhân có liên quan và Đoàn thanh tra cần có sự phối hợp chặt chẽ để thực hiện nhiệm vụ cho tốt trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật về công tác thanh tra.

Lê Anh Tuấn

Các tin đã đưa ngày: