Công khai các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách kê khai giá cước (tuyến cố định và taxi)

05/02/2015

THỐNG KÊ CÁC HÃNG TẮC XI                                               ĐĂNG KÝ LẠI GIÁ CƯỚC NĂM 2015
     
STT Hãng taxi Thời điểm thực hiện
1 Taxi Bắc Á 16-01-2015
2 Taxi Mai Linh 01/05/2015
3 Taxi ABC 13-01-2015
4 Taxi Ngọc Lan 13-01-2015
5 Taxi Vĩnh Hà 01/05/2015
6 Taxi Đức Cường 16-01-2015
7 Taxi Thành Công 28-12-2014
8 Taxi Minh Dũng 15-01-2015
9 Taxi Thịnh Hưng 22-12-2014
10 Taxi Linh Anh 18-12-2014
11 Taxi Thiên Đức 29-12-2014
     
Ghi chú: Giá cước taxi được niêm yết công khai trên xe.
     
THỐNG KÊ CÁC ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ GIÁ CƯỚC VẬN TẢI
               
STT Tên Đơn vị Giá cũ Giá mới %+;- Chạy tuyến Thực hiện Ghi chú
1 Công ty TNHH một TV Hiệp Lực 450.000 410.000 -9% Vĩnh Phúc- Sài Gòn 22/01/2015 xe khách
2 Công ty TNHH Vĩnh Hòa   850.000   Vĩnh Phúc- Sài Gòn 01/01/2015 Gường nằm+ 3 bữa ăn
3 Công ty TNHHMTV vận tải và XD Bảo Khánh 30.000 25.000 -16% Phúc Yên- Mỹ Đình 02/01/2015 xe khách
    87.000 80.000 -8% Phúc Yên - Lào Cai 02/01/2015 xe khách
4 Công ty TNHH Đức Huy 200.000 194.000 -3% Vĩnh Phúc - Lào Cai 01/10/2015 Xe gường nằm
5 HTX giao thông vận tải Hoàng Việt            
  I. Vĩnh Phúc - Hà Nội            
    50.000 50.000   Lập Thạch-Mỹ Đình 30/01/2015  
    50.000 50.000   Lập Thạch-Gia Lâm 30/01/2015  
    30.000 30.000   Tam Dương- Mỹ Đình 30/01/2015  
    30.000 30.000   Tam đảo - Mỹ Đình 30/01/2015  
    20.000 20.000   Phúc Yên- Mỹ Đình 30/01/2015  
    40.000 40.000   Yên Lạc- Mỹ Đình 30/01/2015  
    50.000 40.000 -20% Lập Thạch-Nước ngầm 30/01/2015  
    30.000 30.000   Vĩnh Tường -Yên Nghĩa 30/01/2015  
  II. Vĩnh Phúc- Thái Nguyên 40.000 40.000   Yên Lạc- Thái Nguyên 30/01/2015  
    40.000 40.000   Vĩnh Tường- Thái Nguyên 30/01/2015  
    40.000 40.000   Lập Thạch- Thái Nguyên 30/01/2015  
  III. Vĩnh Phúc - Lạng Sơn 80.000 70.000 -14% Vĩnh Tường - Lạng Sơn 30/01/2015  
    80.000 70.000 -14% Vĩnh Yên - Lạng Sơn 30/01/2015  
    80.000 70.000 -14% Phúc Yên - Lạng Sơn 30/01/2015  
    80.000 70.000 -14% Lập Thạch - Đồng Đăng 30/01/2015  
    80.000 70.000 -14% Vĩnh Tường - Đồng Đăng 30/01/2015  
  IV. Vĩnh Phúc Hà Giang 60.000 60.000   Vĩnh Yên - Hà Giang 30/01/2015  
  V. Vĩnh Phúc - Sơn La 60.000 60.000   Yên Lạc - Phù Yên 30/01/2015  
  VI. Vĩnh Phúc - TP Hồ Chí Minh 500.000 450.000 -10% Lập Thạch - Ngã Tư Gia 30/01/2015  
    500.000 450.000 -10% Yên Lạc  - Ngã Tư Gia 30/01/2015  
    500.000 450.000 -10% Vĩnh Tường - Ngã Tư Gia 30/01/2015  
    500.000 450.000 -10% Vĩnh Yên - Ngã Tư Gia 30/01/2015  
6 Công ty TNHH Tân Phát Vượng 50.000 45.000 -10% Lập Thạch-Mỹ Đình 02/01/2015  
    50.000 45.000 -10% Lập Thạch-Gia Lâm 02/01/2015  
    50.000 45.000 -10% Tam Dương -Gia Lâm 02/01/2015  
    50.000 45.000 -10% Tam Đảo -Gia Lâm 02/01/2015  
    50.000 45.000 -10% Tam Dương -Mỹ Đình 02/01/2015  
    450.000 420.000 -7% Lập Thạch - Ngã Tư Gia 02/01/2015  
    600.000 550.000 -9% Lập Thạch - Ngã Tư Gia 02/01/2015 Xe Giường Nằm
7 HTX Dịch vụ vận tải Yên Lạc 90.000 85.000 -5% Vĩnh Phúc - Lạng Sơn 10/02/2015 Xe ghế cứng
    200.000 190.000 -5% Vĩnh Phúc -Lào Cai 10/02/2015 Xe Giường Nằm
    70.000 50.000 -28% Lập Thạch-Mỹ Đình 10/02/2015 Xe ghế cứng
    707.000 400.000 -44% Vĩnh Phúc -Hồ Chí Minh 10/02/2015 Xe ghế cứng
    504.000 500.000 -1% Vĩnh Phúc -Hồ Chí Minh 10/02/2015 Xe Giường Nằm
8 Công ty TNHH Trí Tuệ 400.000 400.000   Vĩnh Phúc -Hồ Chí Minh 05/02/2015  
               
               
               

 

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: