Thông báo bán đấu giá tài sản

11/10/2012

Trung tâm dịch vụ Bán đấu giá tài sản – Sở Tư pháp Vĩnh Phúc tổ chức bán đấu giá tài sản Nhà nước:

* Tài sản bán đấu giá gồm: 05 khúc gỗ tròn Sưa đỏ nhóm IA (bao gồm cả vỏ): 2,556mtương đương 2.556kg; 24 khúc gỗ tròn Sưa đỏ nhóm IA (bao gồm cả vỏ): 0,593m tương đương 593kg; gốc 02 Sưa đỏ nhóm IA (bao gồm cả vỏ): trọng lượng 1.238kg.

* Giá khởi điểm của tài sản: 46.149.000.000 đồng (Bốn sáu tỷ một trăm bốn chín triệu đồng).

* Tiền đặt trước mua tài sản và phí tham gia đấu giá:

+ Tiền đặt trước mua tài sản: 6.900.000.000 đồng/bộ hồ sơ (Sáu tỷ chín trăm triệu đồng).

+ Phí tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 hồ sơ (Năm trăm ngàn đồng).

* Thời gian, địa điểm xem tài sản:

Tại trụ sở UBND thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc từ ngày 17/6/2013 đến 15h30 ngày 21/6/2013. (Liên hệ: Bà Nguyễn Minh Hằng – Cán bộ phòng Tài chính – Kế hoạch UBND thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Điện thoại: 0942.952.059).

* Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ và đăng ký mua tài sản:

- Tại trụ sở UBND thành phố Vĩnh Yên: Trong giờ hành chính từ ngày 17/6/2013 đến 10h00 ngày 25/6/2013 (Tại phòng Tài chính - Kế hoạch UBND thành phố Vĩnh Yên).

- Tại trụ sở trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Phúc: Trong giờ hành chính từ ngày 17/6/2013 đến 10h00 ngày 25/6/2013.

* Thời gian, địa điểm bán đấu giá tài sản:

+ Thời gian: 9h00 ngày 27 tháng 6 năm 2013.

+ Địa điểm: Tại hội trường đa năng UBND thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Chi tiết xin liên hệ: Trung tâm dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Phúc (Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng, phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Điện thoại 02113.712.246).

Kính mời các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đến xem tài sản, đăng ký mua và tham gia đấu giá.

(Nguồn: TB số 132/TB-TTDVBĐGTS  ngày 17/6/2013 của Trung tâm dịch vụ Bán đấu giá tài sản – Sở Tư pháp Vĩnh Phúc)


 

Các tin đã đưa ngày:
Ảnh thiên nhiên