THÔNG BÁO giá thóc thu giao khoán quỹ đất công ích năm 2017 tại các địa phương địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

24/07/2017

Thông tin chi tiết trong file đính kèm.

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày:
Hòa Quang VInh
Ảnh thiên nhiên