THÔNG BÁO Kết quả đánh giá Hồ sơ dự thầu và Thỏa thuận khung Gói thầu số 4: Mua sắm tập trung máy photocopy năm 2017

26/07/2017

Nội dung chi tiết theo file đính kèm.

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày:
Hòa Quang VInh
Ảnh thiên nhiên