THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn nhà thầu và Thỏa thuận khung Gói thầu số 1: Mua sắm tập trung máy tính để bàn năm 2017

07/08/2017

Chi tiết theo file đính kèm.

Các tin đã đưa ngày:
Hòa Quang VInh
Ảnh thiên nhiên