Hướng dẫn xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2017 sang năm 2018, lập và gửi báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm

29/12/2017

Chi tiết theo file đính kèm.

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày:
Hòa Quang VInh
Ảnh thiên nhiên