V/v Nghỉ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4, 1/5, quốc khánh 2/9 năm 2018

20/04/2018

Thực hiện Điều 115 Bộ luật Lao động của Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Thông báo số 5427/TB-LĐTBXH ngày 22/12/2017 của Bộ Lao động – Thương bình và Xã hội,

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo đến các cơ quan, đơn vị thực hiện nghỉ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch, ngày lễ Chiến thắng 30/4, ngày Quốc tế Lao động 1/5 và ngày Quốc khánh 2/9 năm 2018 như sau:

 1.  Nghỉ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 Âm lịch vào Thứ Tư, ngày 25 tháng 4 năm 2018.

2. Nghỉ ngày lễ Chiến thắng 30/4 vào Thứ Hai (30/4/2018) và nghỉ ngày Quốc tế Lao động 1/5 vào ngày Thứ Ba (01/5/2018).  Như vậy, công chức, viên chức và người lao động sẽ được nghỉ liền 04 ngày, từ thứ Bảy ngày 28 tháng 4 năm 2018 đến hết thứ Ba ngày 01 tháng 5 năm 2018.

3. Nghỉ lễ Quốc khánh 02/9: Do ngày Quốc khánh  (02/9) trùng vào ngày Chủ nhật là ngày nghỉ hàng tuần nên công chức, viên chức và người lao động sẽ nghỉ bù vào thứ Hai ngày 03 tháng 9 năm 2018. Như vậy, dịp nghỉ lễ Quốc khánh, công chức, viên chức và người lao động sẽ được nghỉ liền 03 ngày, từ thứ Bảy ngày 01 tháng 9 năm 2018 đến hết thứ Hai ngày 03 tháng 9 năm 2018.

  Theo thông báo số 56/TB-UBND ngày 18/4/2018 của UBND tỉnh

Các tin đã đưa ngày:
Hòa Quang VInh
Ảnh thiên nhiên