Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Mua sắm tập trung tủ tài liệu thuộc Dự toán Mua sắm tập trung cấp tỉnh năm 2021

20/05/2021

Nội dung chi tiết xem trong tệp đính kèm

Các tin đã đưa ngày:
Ảnh thiên nhiên