Bộ Tài chính ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 (08/01/2021)

Nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ và Thủ trưởng các đơn vị đối với công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), kiểm soát TTHC, Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định 2291/QĐ-BTC về Kế hoạch triển khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021.

“Ngành Tài chính đã hoàn thành vượt mức xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2020 và 5 năm qua” (08/01/2021)

Đó là đánh giá của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị Tổng kết năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021 ngành Tài chính vừa được tổ chức ngày 08/01. Tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực vượt qua khó khăn của ngành Tài chính, qua đó hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ vừa qua, đặc biệt là năm 2020 - một năm đầy khó khăn thách thức.

Bộ Tài chính ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 (07/01/2021)

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 2295/QĐ-BTC về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), đảm bảo triển khai có hiệu quả Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, triển khai đồng bộ và toàn diện từ công tác thể chế, cải cách thủ tục hành chính đến hiện đại hoá hành chính trên tất cả các lĩnh vực tài chính góp phần thúc đẩy KT-XH phát triển và đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Công bố danh sách 17 nhà tạo lập thị trường công cụ nợ của Chính phủ năm 2021 (07/01/2021)

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 2290/QĐ-BTC về việc công bố danh sách nhà tạo lập thị trường công cụ nợ của Chính phủ năm 2021. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021.

Chính phủ đặt mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng GDP năm 2021 khoảng 6,5% (06/01/2021)

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Trong đó, Chính phủ đề ra mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng GDP năm 2021 là khoảng 6,5% (kế hoạch năm 2021 Quốc hội giao là khoảng 6%).

Hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ công tác quản lý nợ công giai đoạn 2016-2020 (06/01/2021)

Chiều 04/01/2021, Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại (QLN&TCĐN) đã tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai chương trình công tác năm 2021”. Báo cáo tại Hội nghị cho thấy năm 2020, Cục QLN&TCĐN đã hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ đã đề ra trong chương trình công tác, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Bộ Tài chính, hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ công tác quản lý nợ công cả giai đoạn 2016-2020.

Giải pháp tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia (04/01/2021)

Ngày 01/01/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP (Nghị quyết 02) về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021.

Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương triển khai nhiệm vụ năm 2021 (30/12/2020)

Sáng 29/12, Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương bước sang ngày làm việc thứ hai,với phần tham luận của các Bộ trưởng, thành viên Chính phủ, các tổ chức, doanh nghiệp, thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 và đề xuất các kiến nghị liên quan tới cơ chế, chính sách, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực ngành quản lý.

Thu ngân sách năm 2020 ước đạt 98,3% dự toán (30/12/2020)

Mặc dù chúng ta trải qua năm 2020 với rất nhiều khó khăn, thách thức, song những kết quả đạt được đến nay khá toàn diện và tích cực. Trong đó kết quả về tài chính ngân sách là một điểm sáng của bức tranh kinh tế năm nay khi ước thu đạt đến 98,3% dự toán, nhiều chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp được triển khai, giải ngân đầu tư đạt bước tiến bộ lớn.
Các tin đã đưa ngày: