Chính phủ đặt mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng GDP năm 2021 khoảng 6,5% (06/01/2021)

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Trong đó, Chính phủ đề ra mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng GDP năm 2021 là khoảng 6,5% (kế hoạch năm 2021 Quốc hội giao là khoảng 6%).

Hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ công tác quản lý nợ công giai đoạn 2016-2020 (06/01/2021)

Chiều 04/01/2021, Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại (QLN&TCĐN) đã tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai chương trình công tác năm 2021”. Báo cáo tại Hội nghị cho thấy năm 2020, Cục QLN&TCĐN đã hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ đã đề ra trong chương trình công tác, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Bộ Tài chính, hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ công tác quản lý nợ công cả giai đoạn 2016-2020.

Giải pháp tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia (04/01/2021)

Ngày 01/01/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP (Nghị quyết 02) về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021.

Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương triển khai nhiệm vụ năm 2021 (30/12/2020)

Sáng 29/12, Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương bước sang ngày làm việc thứ hai,với phần tham luận của các Bộ trưởng, thành viên Chính phủ, các tổ chức, doanh nghiệp, thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 và đề xuất các kiến nghị liên quan tới cơ chế, chính sách, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực ngành quản lý.

Thu ngân sách năm 2020 ước đạt 98,3% dự toán (30/12/2020)

Mặc dù chúng ta trải qua năm 2020 với rất nhiều khó khăn, thách thức, song những kết quả đạt được đến nay khá toàn diện và tích cực. Trong đó kết quả về tài chính ngân sách là một điểm sáng của bức tranh kinh tế năm nay khi ước thu đạt đến 98,3% dự toán, nhiều chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp được triển khai, giải ngân đầu tư đạt bước tiến bộ lớn.

Tiếp tục giảm 29 loại phí, lệ phí kể từ ngày 01/01/2021 (30/12/2020)

Ngày 29/12, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 112/2020/TT-BTC Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19. Theo đó, 29 khoản phí, lệ phí sẽ tiếp tục được giảm từ 50 – 100% kể từ ngày 01/01/2021.

Chính thức thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (30/12/2020)

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 37/2020/QĐ-TTg thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam. Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam được thành lập theo mô hình công ty mẹ - công ty con trên cơ sở sắp xếp lại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/2/2021.

“Xây dựng chính sách thuế hướng đến loại bỏ rào cản, khuyến khích sản xuất, kinh doanhphát triển” (29/12/2020)

Đó là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai trong Hội nghị tổng kết công tác chính sách thuế năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 được tổ chức vào chiều ngày 23/12 tại trụ sở Bộ Tài chính. Tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các công chức vụ Chính sách thuế.

Giá xăng, dầu tiếp tục được điều chỉnh tăng (28/12/2020)

Chiều ngày 26/12/2020, Liên Bộ Công Thương, Tài chính vừa quyết định điều chỉnh tăng giá xăng, dầu tại thị trường trong nước. Theo đó, giá xăng E5RON92 tăng 389 đồng/lít; giá xăng RON95-III tăng 472 đồng/lít; giá dầu diesel 0.05S tăng 484 đồng/lít; giá dầu hỏa tăng 411 đồng/lít; giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 330 đồng/kg.
Các tin đã đưa ngày: