Khẩn trương xuất cấp, bàn giao 6,5 nghìn tấn gạo dự trữ cho người dân vùng lũ

30/10/2020

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ có quyết định xuất bổ sung gạo DTQG để tiếp tục hỗ trợ người dân miền Trung, nhằm tiếp tục hỗ trợ người dân vùng lũ vượt qua khó khăn, cũng trong ngày 27/10, Tổng cục DTNN đã ban hành Quyết định số 675/QĐ-TCDT và Quyết định số 676/QĐ-TCDT giao các Cục DTNN khu vực Bình Trị Thiên và Cục DTNN khu vực Đà Nẵng xuất cấp 6.500 tấn gạo bổ sung từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam để cứu đói cho nhân dân vùng bị thiên tai, mưa lũ.

image

Tổng cục DTNN yêu cầu các Cục DTNN khu vực khẩn trương

triển khai công tác xuất cấp, vận chuyển và bàn giao gạo DTQG để hỗ trợ người dân

Trong đó, Tổng cục DTNN giao Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên thực hiện xuất cấp không thu tiền 5.500 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia nhập kho năm 2020 vận chuyển, giao gạo tại trung tâm quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh theo kế hoạch phân bổ, tiếp nhận của Ủy ban nhân dân các tỉnh để cứu đói cho nhân dân vùng bị thiên tai, mưa lũ. Cụ thể: xuất hỗ trợ cho tỉnh Quảng Bình: 2.500 tấn gạo; thực hiện xuất hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị: 2.000 tấn gạo; và thực hiện xuất hỗ trợ cho tỉnh Thừa Thiên Huế: 1.000 tấn gạo.

Bên cạnh đó, Tổng cục DTNN giao Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng thực hiện xuất cấp không thu tiền 1.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia nhập kho năm 2020 vận chuyển, giao gạo tại trung tâm quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh theo kế hoạch phân bổ, tiếp nhận của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam để cứu đói cho nhân dân vùng bị thiên tai, mưa lũ.

Tổng cục DTNN yêu cầu các Cục DTNN khu vực Bình Trị Thiên và Đà Nẵng hoàn thành công tác xuất cấp, vận chuyển và bàn giao gạo DTQG cho các địa phương từ nay đến hết ngày 06/11/2020 để kịp thời hỗ trợ người dân vùng lũ.

image

Gạo DTQG góp phần giúp người dân vùng lũ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống

Nhằm khẩn trương đưa gạo tới tay người dân miền Trung trong thời gian sớm nhất, Tổng cục DTNN cũng yêu cầu các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên và Đà Nẵng có trách nhiệm báo cáo UBND các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam về việc giao, nhận gạo để sớm có kế hoạch tiếp nhận gạo cho các đối tượng thụ hưởng; đồng thời phối hợp với các Sở, ban, ngành của địa phương tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch đã được địa phương phê duyệt; bảo đảm theo đúng quy định về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng dự trữ quốc gia xuất để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ và quản lý kinh phí đảm bảo cho công tác xuất cấp, giao nhận hàng để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ.

Cũng ngay trong ngày 27/10, Tổng cục DTNN có các văn bản gửi UBND các tỉnh đề nghị các địa phương sớm có kế hoạch phân bổ, tiếp nhận số gạo cho các đối tượng được hỗ trợ đảm bảo đúng định mức theo quy định; đồng thời đề nghị UBND các địa phương chỉ đạo các Sở, ban, ngành của địa phương phối hợp với các Cục DTNN khu vực Bình Trị Thiên và Đà Nẵng trong việc giao, nhận gạo để kịp thời hỗ trợ người dân vùng bị thiên tai, mưa lũ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ./.

H.Thọ

Theo mof.gov.vn

https://mof.gov.vn/webcenter/portal/tttc/r/o/ttsk/ttsk_chitiet?dDocName=MOFUCM184580&dID=192463&_afrLoop=3279940469766998#%40%3FdID%3D192463%26_afrLoop%3D3279940469766998%26dDocName%3DMOFUCM184580%26_adf.ctrl-state%3De1e6m7e6l_181

Các tin đã đưa ngày: