Bộ Tài chính hoàn thành vượt yêu cầu về kết nối Cổng Dịch vụ công quốc gia

07/12/2020

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hết năm 2020, các bộ, ngành và địa phương phải cung cấp 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Đến nay, Bộ Tài chính đã hoàn thành kết nối, tích hợp hơn 50% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, tức vượt 20% so với yêu cầu.

Anh.jpg

Bộ Tài chính tích hợp hơn 50% dịch vụ công trực tuyến mức độ cao trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Bộ Tài chính là Bộ đa ngành, đa lĩnh vực, lĩnh vực quản lý nhà nước trực tiếp ảnh hưởng tới người dân và doanh nghiệp, do đó Bộ Tài chính luôn dành sự ưu tiên đặc biệt cho cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý điều hành, minh bạch hóa hoạt động của cơ quan nhà nước.

Bộ Tài chính xác định đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến là là ưu tiên hàng đầu trong quá trình xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, để tạo điều kiện thuận lợi, tiết giảm chi phí hơn nữa cho người dân, doanh nghiệp nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.

Đến nay, 100% thủ tục hành chính của Bộ Tài chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Trong số 979 thủ tục hành chính, có 106 dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 (chiếm 10,9%); 288 dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 (chiếm 29,4%); 192 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (chiếm 19,6%); 393 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (chiếm 40,1%). Có thể thấy, số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của Bộ Tài chính đạt tỷ lệ rất cao gần 60%.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương phải cung cấp 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trong năm 2020. Đến nay, Bộ Tài chính đã hoàn thành kết nối, tích hợp 294/585 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, đạt tỷ lệ hơn 50% (vượt 20% so với yêu cầu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 và Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 của Chính phủ).

Bên cạnh đó, dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài chính cung cấp ngày càng nhiều tiện ích, giúp giảm thời gian, chi phí, đem lại sự hài lòng cho các tổ chức và cá nhân, doanh nghiệp khi tham gia giao dịch với cơ quan tài chính. Vì vậy, các dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài chính luôn được người dân, tổ chức, doanh nghiệp, đánh giá cao.

Tuệ Anh

Theo mof.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: