UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 12

18/12/2020

Chiều 17/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Vũ Việt Văn, Vũ Chí Giang, Nguyễn Văn Khước, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 12 nghe Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của UBND tỉnh tháng 11/2020, nhiệm vụ công tác tháng 12/2020; tiến độ giải quyết thủ tục hành chính và một số báo cáo chuyên đề quan trọng khác. 

Sau khi nghe Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ngành báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của UBND tỉnh tháng 11/2020, nhiệm vụ công tác tháng 12/2020tiến độ giải quyết thủ tục hành chính năm 2020; một số khó khăn, vướng mắc trong tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; những tồn tại, vướng mắc trong công tác quản lý Nhà nước của các ngành, lĩnh vực địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung rà soát kết quả thực hiện các nhiệm vụ năm 2020. Đối với những nhiệm vụ chưa hoàn thành, cần khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là về giải ngân vốn đầu tư công, bồi thường giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, bảo đảm đúng thời gian quy định. Tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các chương trình hành động, nghị quyết và xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Các huyện, thành phố tập trung vừa làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh vừa triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, thể hiện quyết tâm cao ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm.

Về công tác chuẩn bị Tết nguyên đán Tân Sửu 2021, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành đề nghị các cấp, ngành, địa phương triển khai ngay việc chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông phục vụ tết nguyên đán và các lễ hội đầu xuân; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân. Quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo cho hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng yếu thế; bảo đảm bình ổn thị trường, hàng hóa phục vụ tết nguyên đán, đấu tranh xử lý nghiêm các hành vi buôn bán hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại. Đồng chí cũng đề nghị các cơ quan báo chí của tỉnh mở chuyên mục tiếp nhận và phản ánh những tồn tại, bức xúc được dư luận và nhân dân quan tâm, là kênh thông tin để UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Theo báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 31 và Nghị quyết số 37 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 31 về việc hỗ trợ công chức, viên chức và lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng của HĐND tỉnh, sau 3 năm triển khai thực hiện, các nghị quyết đã đi vào cuộc sống, được cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đánh giá cao, góp phần không nhỏ trong việc thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế. Tính từ tháng 11/2017 đến 10/12/2020, toàn tỉnh đã có 50 cơ quan, đơn vị đề nghị giải quyết chính sách hỗ trợ thôi việc theo nguyện vọng đối với 1.927 công chức, viên chức, lao động hợp đồng; tổng kinh phí ngân sách tỉnh đã cấp để giải quyết chính sách hỗ trợ thôi việc là 369 tỷ đồng.

Cho ý kiến vào nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định chính sách hỗ trợ công chức, viên chức và lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng của HĐND tỉnh đã mang lại hiệu quả tích cực. Tuy nhiên, số lượng người thôi việc thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo đang chiếm tỷ lệ cao có thể ảnh hưởng đến việc thiếu giáo viên trong khoảng thời gian chờ tuyển dụng để bổ sung, thay thế số người thôi việc, nhất là bậc Tiểu học, Mầm non. Thời gian tới, Sở Nội vụ cần tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh tiếp tục thay thế, bổ sung những quy định mới bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn.

Đối với việc giao kế hoạch Nhà nước năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành nhấn mạnh, năm nay, UBND tỉnh tiến hành giao kế hoạch sớm nhất từ trước đến nay để tạo sự chủ động trong triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trên cơ sở đó, các cấp, ngành, địa phương cần chủ động thực hiện đồng bộ các giải pháp, bảo đảm hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao.

Phiên họp cũng đã bàn, cho ý kiến vào các báo cáo chuyên đề về: Đề án và dự thảo nghị quyết về chuyển đổi số, hoàn thiện chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số, phát triển dịch vụ đô thị thông minh, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; sơ kết 4 năm thực hiện Nghị quyết 03 của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển sự nghiệp y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030; dự thảo Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Bích Phượng

Theo vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: