Bộ Tài chính và JICA ký kết Thỏa thuận hợp tác đẩy mạnh việc áp dụng Chuẩn mực báo cáo Tài chính quốc tế vào Việt Nam

24/12/2020

Ngày 22/12, tại Hà Nội, đại diện Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán) và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam đã ký kết Biên bản thỏa thuận Dự án hợp tác kỹ thuật “Tăng cường năng lực của Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán nhằm đẩy mạnh việc áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế vào Việt Nam”.

P:\Nam 2020\2. TIN BAI\PHONG BAO CHI\10. Tran Thi Phuong Lan\Thang 12\22-12 Le ky Cuc KT\DSC_1523.JPG

Ông Vũ Đức Chính và Ông Shimizu Akira ký Biên bản thỏa thuận Dự án

Tham dự Lễ ký có ông Vũ Đức Chính, Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán; Ông Shimizu Akira đại diện JICA tại Việt Nam cùng đại diện một số đơn vị chức năng thuộc Bộ Tài chính.

Phát biểu tại Lễ ký, ông Vũ Đức Chính, Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán cho biết: Mục đích của Dự án là hỗ trợ triển khai các hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) vào Việt Nam, nhằm cải thiện tính minh bạch, trung thực và đáng tin cậy trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Các hoạt động chính bao gồm hỗ trợ xây dựng các quy tắc áp dụng và khuôn khổ pháp lý liên quan để áp dụng IFRS tại Việt Nam, nâng cao năng lực và hiểu biết về IFRS của các cơ quan Chính phủ, các doanh nghiệp và các đối tượng có liên quan, đồng thời, đánh giá tác động của việc tự nguyện áp dụng IFRS để có phương án mở rộng triển khai. Dự án góp phần thực hiện các mục tiêu tại Quyết định số 345/QĐ-BTC ngày 16/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Phê duyệt Đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính tại Việt Nam.

P:\Nam 2020\2. TIN BAI\PHONG BAO CHI\10. Tran Thi Phuong Lan\Thang 12\22-12 Le ky Cuc KT\DSC_1532.JPG

Hai bên trao đổi Biên bản Thỏa thuận Dự án

Theo ông Vũ Đức Chính, bằng cách vận dụng có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế, trong đó có những kiến thức, kinh nghiệm độc đáo của Nhật Bản trong “Áp dụng IFRS tự nguyện”, dự án được kỳ vọng sẽ hỗ trợ đạt được mục tiêu là tăng cường độ tin cậy, tính minh bạch của báo cáo tài chính, từ đó cũng nâng cao trách nhiệm giải trình của các doanh nghiệp Việt Nam với các nhà đầu tư.

P:\Nam 2020\2. TIN BAI\PHONG BAO CHI\10. Tran Thi Phuong Lan\Thang 12\22-12 Le ky Cuc KT\DSC_1513.JPG

Ông Shimizu Akira đại diện JICA tại Việt Nam phát biểu tại lễ ký

Phái biểu tại Lễ ký, ông Shimizu Akira đại diện JICA tại Việt Nam cho biết, thông qua khảo sát của Bộ Tài chính và JICA tiến hành về thực trạng áp dụng IFRS năm 2018 thì cả 2 bên đã nhận thức rõ về động thái, xu thế gần đây về việc hiện đại hóa hệ thống kế toán cũng như việc chuyển đổi các chuẩn mực kế toán. Với xu thế đó thì nhu cầu các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận với thị trường vốn quốc tế ngày càng tăng lên, vì vậy việc áp dụng IFRS giúp hỗ trợ tính ổn định, minh bạch, năng lực trách nhiệm giải trình của các doanh nghiệp. Thông qua cuộc khảo sát và các nội dung trao đổi về sau, các bên đã nhận thức rõ điều quan trọng nhất là xem xét và đưa ra kế hoạch chuyển đổi hợp lý, tránh tác động không đáng có cho nền kinh tế, tác động đến báo cáo tài chính hoặc các chi phí của doanh nghiệp.

Việc ký kết Biên bản thỏa thuận Dự án sẽ hướng tới việc năng cao năng lực cho Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán và hướng tới việc áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính tại Việt Nam theo Đề án đã được ban hành”- Ông Shimizu nhấn mạnh.

Dự án Hợp tác Kỹ thuật “Tăng cường năng lực của Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán nhằm đẩy mạnh việc áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế” dự kiến thực hiện từ tháng 4/2021 đến tháng 3/2024 (36 tháng) và được chia ra làm 03 cấu phần:

Cấu phần 1 là xây dựng khuôn khổ pháp lý cho việc áp dụng IFRS trên cơ sở tham vấn ý kiến của các bên có liên quan (các cơ quan thuộc Chính phủ, các doanh nghiệp). Đầu ra của cấu phần này là xây dựng diễn đàn trao đổi giữa các bên có liên quan do các chuyên gia Nhật Bản và chuyên gia trong nước thực hiện nhằm mục đích thúc đẩy việc áp dụng IFRS được thuận lợi.

Cấu phần 2 là nâng cao năng lực và hiểu biết về IFRS của Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán. Đầu ra của cấu phần này bao gồm: Các hoạt động đào tạo IFRS do các chuyên gia Nhật Bản hoặc quốc tế thực hiện; Hướng dẫn xây dựng bộ tài liệu đào tạo và sổ tay thực hành IFRS.

Cấu phần 3 là đánh giá tác động trong giai đoạn tự nguyện áp dụng IFRS. Đầu ra của cấu phần này là hoạt động nghiên cứu, đánh giá, phân tích và xây dựng báo cáo phân tích tác động của việc áp dụng IFRS đối với doanh nghiệp thí điểm làm căn cứ mở rộng triển khai áp dụng IFRS.

PL

Theo mof.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: