Tổng cục DTNN: Khẩn trương xuất cấp trang thiết bị dự trữ phòng chống dịch Covid - 19

13/08/2021

Chiều ngày 12/8, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (Bộ Tài chính) đã kịp thời ban hành quyết định số 496/QĐ-TCDT giao các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực: Nam Tây Nguyên, Tp. Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ thực hiện xuất cấp (không thu tiền) gồm 410 bộ nhà bạt cứu sinh (gồm 150 bộ loại 16,5 m2, 170 bộ loại 24,5m2 và 90 bộ loại 24,75m2); 14 bộ máy phát điện (gồm 11 bộ loại 30 KVA và 03 bộ loại 136-150 KVA) từ nguồn dự trữ quốc gia cho Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để trang cấp cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19 theo Quyết định 1394/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

image

Khẩn trương xuất cấp các trang thiết bị DTQG phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19

Tổng cục DTNN yêu cầu các Cục DTNN khu vực nêu trên hoàn thành công tác xuất cấp trước ngày 25/8/2021. Đồng thời, Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực có trách nhiệm phối hợp với đơn vị được UBND Tp.Hồ Chí Minh giao nhiệm vụ tiếp nhận để thực hiện việc xuất cấp trang thiết bị dự trữ quốc gia theo đúng quy định tại Thông tư số 51/2020/TT-BTC ngày 02/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng dự trữ quốc gia xuất để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ và quản lý kinh phí đảm bảo cho công tác xuất cấp, giao nhận hàng để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ.

Trước đó, Ngày 12/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký ban hành Quyết định số 1394/QĐ-TTg giao Bộ Tài chính xuất cấp hàng dự trữ quốc gia cho Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19.

H.Thọ

Theo mof.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: