Đổi thay về cơ sở hạ tầng nông thôn từ chương trình xây dựng nông thôn mới

09/08/2017

Sau 6 năm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, với sự vào cuộc tích cực của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, đặc biệt là sự nỗ lực của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, chương trình xây dựng nông thôn mới đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần phát triển nhanh hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn.  

Đến nay, 100% số xã đã được quy hoạch; 90,5% đường liên xã, trục xã, 76,6% đường trục thôn, ngõ xóm và 61,8% đường giao thông nội đồng được cứng hóa; 100% kênh loại I, II và 94% kênh loại III được kiên cố hóa; 100% số hộ được sử dụng điện thường xuyên, an toàn; hàng trăm phòng học các cấp ở 112 xã được xây mới, cải tạo đạt chuẩn, nâng số trường học đạt chuẩn quốc gia lên 348/390 trường, chiếm 89,2%. Có 71/112 xã có trung tâm văn hóa thể thao xã đạt chuẩn; 1.072 thôn có nhà văn hóa, trong đó 936 thôn có đủ cả nhà văn hóa và sân thể thao đơn giản đạt chuẩn.

Nhiều Trung tâm văn hóa xã đạt chuẩn

Kết cấu hạ tầng thương mại trên địa bàn tỉnh từng bước hoàn thiện và đồng bộ, đã có 59 chợ nông thôn được đầu tư, trong đó có 32 chợ được xây mới, 27 chợ được cải tạo, nâng cấp; 100% số xã có điểm phục vụ bưu chính, viễn thông và hạ tầng kỹ thuật viễn thông đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ truy cập Internet cho tổ chức, cá nhân. Toàn tỉnh xóa được 5.348 nhà tạm cho hộ nghèo; gần 15.000 nhà ở đã được cộng đồng xây mới, cải tạo, nâng cấp. Ngoài ra, 100/112 xã được xây dựng trạm y tế và các công trình phụ trợ; có 15 công trình xử lý nước thải khu dân cư, 400 nghĩa trang và hơn 600 km rãnh thoát nước thải được xây mới, nâng cấp.

Đến nay, toàn tỉnh có 2 huyện Yên Lạc và Bình Xuyên đạt chuẩn nông thôn mới. So với cả nước, Vĩnh Phúc đứng thứ 6 về tỷ lệ số huyện và đứng thứ 3 về số xã đạt chuẩn.

Giai đoạn 2017-2020, Vĩnh Phúc phấn đấu có 100% xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới, dự kiến tổng kinh phí đầu tư cho chương trình xây giai đoạn này trên 4.000 tỷ đồng. Để các xã đạt chuẩn theo quy định duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, tỉnh chú trọng thực hiện đồng bộ các cơ chế hỗ trợ về giao thông; xây dựng sở vật chất văn hóa; hỗ trợ xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu; hỗ trợ chuyển đổi, đăng ký biến động đất đai, trong đó, quan tâm đến cơ chế để cộng đồng dân cư trực tiếp được chủ trì, tham gia xây dựng nông thôn mới.

Theo Cổng thông tin - giao tiếp điện tử tỉnh Vĩnh Phúc.

http://vinhphuc.gov.vn/ct/cms/tintuc/Lists/KinhTe/View_Detail.aspx?ItemID=3719

 

Các tin đã đưa ngày: