Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng gửi thư chúc mừng 72 năm Ngày Truyền thống ngành Tài chính

28/08/2017

Nhân dịp 72 năm Ngày Truyền thống ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1945-28/8/2017), hoà trong không khí cả nước phấn khởi kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng đã gửi thư chúc mừng tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Tài chính.

Cổng TTĐT Bộ Tài chính trân trọng giới thiệu toàn văn Thư chúc mừng của Bộ trưởng.

F:\Thu Bo truong.jpg

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ tài chính.

http://www.mof.gov.vn/webcenter/portal/tttc/r/o/ttsk/ttsk_chitiet?dDocName=MOFUCM109809&_afrLoop=14058971047916437#!%40%40%3F_afrLoop%3D14058971047916437%26dDocName%3DMOFUCM109809%26_adf.ctrl-state%3D16tm23xked_211

Các tin đã đưa ngày: