Sở Tài chính tổ chức tập huấn các quy định mới về quản lý vốn đầu tư, lập kế hoạch tài chính 5 năm và kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm

02/10/2017

Thực hiện kế hoạch số 1641/STC - ĐT ngày 08/09/2017 của Sở Tài chính  Vĩnh Phúc về việc triển khai tổ chức tập huấn các quy định mới về quản lý vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước và lập Kế hoạch tài chính 05 năm, lập Kế hoạch tài chính – Ngân sách 03 năm. Trong 2 ngày từ 21/09 đến ngày 22/09/2017, tại hội trường Trường Chính trị tỉnh, Sở Tài chính phối hợp với lãnh đạo Vụ Đầu tư – Bộ Tài chính, Học viện Tài chính và các đơn vị liên quan tổ chức lớp tập huấn các quy định mới về quản lý vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước năm 2017.

Thành phần học viên là các cán bộ công chức, viên chức làm công tác quản lý dự án, kế toán ban quản lý dự án thuộc cấp tỉnh và các Sở ngành; Cán bộ công chức, viên chức của Sở Tài chính, phòng Tài chính - kế hoạch cấp huyện; Cán bộ công chức, viên chức làm công tác quản lý dự án, kế toán ban quản lý dự án thuộc các huyện, thị xã, thành phố; Cán bộ công chức, viên chức làm công tác quản lý dự án, kế toán ban quản lý dự án thuộc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh .

Lớp tập huấn được trực tiếp hướng dẫn bởi các lãnh đạo có kinh nghiệm từ Vụ Đầu tư – Bộ Tài chính, Học viện Tài chính.

Lớp học tập trung vào các nội dung chính:

Hướng dẫn quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo quy định tại Thông tư số  72/2017/TT-BTC  ngày 17/7/2017  có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2017 và thay thế Thông tư số 05/2014/TT-BTC ngày 06/01/2014 của Bộ Tài chính Quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ; Hướng dẫn quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hằng năm theo quy định tại Thông tư số 85/2017/TT-BTC  ngày 15/ 8/ 2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2017 và áp dụng từ năm ngân sách 2017; thay thế Thông tư số 210/2010/TT-BTC ngày 20/12/2010 của Bộ Tài chính quy định việc quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm.

Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 (theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ); Hướng dẫn lập kế hoạch vốn đầu tư  cấp xã thực hiện các Chương trình MTQG (theo Thông tư số 01/2017/TT-BKHĐT ngày 14/02/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt BCKT-KT-XD và Hồ sơ xây dựng công trình; Quy trình lựa chọn nhà thầu theo hình thức tham gia thực hiện của cộng đồng (theo Nghị định 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016  của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020); Hướng dẫn thanh toán vốn đầu tư từ nguồn vốn NSNN (theo Thông tư 349/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016; Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 và Thông tư  số 108/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính); Hướng dẫn Quyết toán vốn đầu tư hàng năm (theo Thông tư 85/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính); Quyết toán dự án hoàn thành (theo Thông tư 349/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 và Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính).

Lập Kế hoạch tài chính 05 năm, lập Kế hoạch tài chính – Ngân sách 03 năm theo Nghị định số 45/2017/NĐ-CP ngày 21/04/2017 của Chính Phủ và Nghị định số 69/2017/TT-BTC ngày 07/07/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm.

Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính triển khai lớp tập huấn có ông Nguyễn Văn Hùng – Phó Giám đốc Sở Tài chính. Dự phát biểu tại buổi khai mạc lớp tập huấn, ông Nguyễn Văn Hùng yêu cầu các học viên tập trung cập nhật các điểm mới, các kiến thức chuyên sâu về quản lý, sử dụng vốn đầu tư và lập kế hoạch tài chính 05 năm, lập kế hoạch tài chính – Ngân sách 03 năm để triển khai thực hiện công việc tại cơ quan đơn vị, góp phần hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Lớp tập huấn đã diễn ra trong không khí học tập nghiêm túc, tập trung và kết thúc vào chiều ngày 22/09/2017.

Phùng Thị Ngọc Lệ

Các tin đã đưa ngày: