Tháng 9/2017: Cán cân thương mại hàng hoá ước tính thặng dư 400 triệu USD

10/10/2017

Tháng 9/2017, tổng trị giá XNK hàng hoá ước đạt 37,6 tỷ USD, giảm 0,9% so với tháng trước (tổng trị giá XK ước đạt 19 tỷ USD, giảm 3,9%; tổng trị giá NK ước đạt 18,6 tỷ USD, tăng 2,3%). Ước tính 9 tháng đầu năm 2017, tổng trị giá XNK hàng hoá dự kiến đạt 308,51 tỷ USD, tăng 21,4% so với cùng kỳ năm 2016 (tổng trị giá XK ước đạt 154,03 tỷ USD, tăng 19,8%; tổng trị giá NK ước đạt 154,48 tỷ USD, tăng 23,1%).

Cán cân thương mại hàng hoá tháng 9/2017 ước tính thặng dư 400 triệu USD, giảm mức nhập siêu đến hết tháng 9/2017 xuống còn 442 triệu USD, bằng 0,3% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Theo thống kê từ Tổng cục Hải quan, ước tính trong tháng 9/2017, nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ yếu giảm về trị giá xuất khẩu so với tháng trước. Cụ thể: Hàng dệt may ước đạt 2,4 tỷ USD (giảm 10,3%); Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện ước đạt 2,4 tỷ USD (giảm 1%); Hàng giày dép ước đạt 1 tỷ USD (giảm 21,1%); Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng ước đạt 1,1 tỷ USD (giảm 11,4%); Gỗ và sản phẩm gỗ ước đạt 620 triệu USD (giảm 5,6%); Hàng thuỷ sản ước đạt 750 triệu USD (giảm 10,8%); Phương tiện vận tải và phụ tùng ước đạt 520 triệu USD (giảm 9,1%); Cà phê ước đạt 210 triệu USD (giảm 5,5%). Riêng dầu thô; điện thoại các loại và linh kiện ước tính tăng về trị giá xuất khẩu so với tháng trước, trong đó dầu thô ước đạt 290 triệu USD (tăng 19,8%); Điện thoại các loại và linh kiện ước đạt 4,3 tỷ USD (tăng 4,2%).

Một số mặt hàng nhập khẩu chủ yếu tăng về trị giá so với tháng trước, trong đó, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện ước đạt 3,6 tỷ USD (tăng 17,4%); Điện thoại các loại và linh kiện ước đạt 1,75 tỷ USD (tăng 19,6%); Chất dẻo nguyên liệu ước đạt 655 triệu USD (tăng 1%); Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày ước đạt 440 triệu USD (tăng 1,9%); Xăng dầu các loại ước đạt 596 triệu USD (tăng 0,8%) Kim loại thường khác ước đạt 500 triệu USD (tăng 12,3%). Trong khi đó, máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng; Vải các loại; Sắt thép các loại; Hoá chất ước tính giảm về trị giá nhập khẩu so với tháng trước.

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính.

http://www.mof.gov.vn/webcenter/portal/tttc/r/o/ttsk/ttsk_chitiet?dDocName=MOFUCM112047&_afrLoop=17782256491208482#!%40%40%3F_afrLoop%3D17782256491208482%26dDocName%3DMOFUCM112047%26_adf.ctrl-state%3D18zsddgtrv_176

Các tin đã đưa ngày: