Yên Lạc điều chỉnh giảm 59,6 tỷ đồng vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

10/01/2018

Theo Nghị quyết số 24 của HĐND huyện Yên Lạc, giai đoạn 2016-2020, địa phương sẽ dành 1.550 tỷ đồng cho đầu tư công trung hạn. Tuy nhiên, để đáp ứng tốt nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, tăng hiệu quả vốn đầu tư, huyện Yên Lạc đã điều chỉnh giảm tổng vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn này từ 1.550 tỷ đồng xuống còn hơn 1.490 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư cân đối theo tiêu chí, định mức gần 440 triệu đồng; vốn thu từ đất và huy động từ các nguồn khác hơn 1.050 tỷ đồng. 

Theo báo cáo của UBND huyện Yên Lạc, nguồn vốn đầu tư công được điều chỉnh giảm là do địa phương sẽ cho dừng thực hiện 7 dự án gồm: Đường từ DDT305 công an huyện đến đường BT303 thị trấn Yên Lạc; đường trục Bắc – Nam, đoạn từ ĐT 303 đến đường nối ĐT305 cầu kênh Lũng Hạ, xã Yên Phương đi UBND xã Nguyệt Đức; dự án cải tạo Viện kiểm sát cũ thành trụ sở làm việc của các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND huyện; dự án cải tạo, sửa chữa trụ sở tiếp công dân huyện; đường đô thị Tam Hồng, đoạn nối từ ĐT 305 thôn Bình Lâm, xã Tam Hồng đi ĐT 303 xã Trung Nguyên; dự án cải tạo, nâng cấp đường Đền Thính – Vân Xuân; dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông huyện Yên Lạc, đoạn từ ĐT 304 UBND xã Yên Đồng đến khu tái định cư thôn Đại Tự. Cùng với đó, huyện sẽ điều chỉnh giảm kế hoạch vốn 3 dự án và điều chỉnh cơ cấu kế hoạch vốn đối với dự án đường đô thị Tam Hồng, đoạn nối từ ĐT 305 từ thôn Lâm Xuyên đến thôn Bình Lâm.   

 

Với tổng nguồn vốn đầu tư xấp xỉ 1.500 tỷ đồng, giai đoạn 2018-2020, Yên Lạc đã bổ sung đầu tư xây dựng 17 dự án mới, tăng kế hoạch vốn cho 2 dự án và bổ sung kế hoạch vốn hỗ trợ xây dựng 3 trường học cho các xã khó khăn.

Theo Cổng thông tin - giao tiếp điện tử tỉnh Vĩnh Phúc.

http://vinhphuc.gov.vn/ct/cms/tintuc/Lists/KinhTe/View_Detail.aspx?ItemID=3884

Các tin đã đưa ngày: