Năm 2017, doanh thu Bưu điện tỉnh tăng 28% so với cùng kỳ

11/01/2018

Năm 2017, với nỗ lực duy trì mạng lưới, triển khai và phát triển các dịch vụ mới, đổi mới công tác tổ chức, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, Bưu điện tỉnh đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Tổng doanh thu toàn đơn vị đạt 143 tỷ đồng, tăng 28%; nộp ngân sách 5,2 tỷ đồng, tăng 48%; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 11 triệu đồng/người/tháng, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2016. Ngoài nhiệm vụ kinh doanh, Bưu điện tỉnh làm tốt công tác đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.


Lãnh đạo Sở Thông tin & Truyền thông trao Cờ thi đua cho Bưu điện tỉnh

Trong năm, đơn vị cũng triển khai nhiều dịch vụ mới đáp ứng nhu cầu của các tổ chức, cá nhân, mang lại lợi ích thiết thực cho đời sống như: Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ và mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước; tham gia vào hầu hết các công đoạn thực hiện chính sách của ngành Bảo hiểm xã hội… 

Tại hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018 tổ chức sáng 5/1, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đồng thời, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị trong thời gian tới như: Đẩy mạnh kinh doanh dịch vụ tài chính bưu chính tại khu vực văn hóa xã thông qua việc thiết kế sản phẩm, tổ chức kinh doanh và cơ chế bán hàng mạnh cho người lao động; khai thác, mở rộng quan hệ họp tác cung cấp dịch vụ tài chính bưu chính với các khách hàng lớn; đổi mới tổ chức sản xuất, phát triển nguồn lực, cải tiến hệ thống công nghệ thông tin; tham gia sâu, rộng hơn vào việc triển khai cung cấp các dịch vụ công của Nhà nước...

Nhân dịp này, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tặng cờ thi đua xuất sắc cho Bưu điện tỉnh và Bưu điện thị xã Phúc Yên. 4 tập thể đã được Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2017. 

Theo Cổng thông  tin - giao tiếp điện tử tỉnh Vĩnh Phúc.

http://vinhphuc.gov.vn/ct/cms/tintuc/Lists/KinhTe/View_Detail.aspx?ItemID=3883

Các tin đã đưa ngày: