Đẩy mạnh huy động vốn đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển

12/01/2018

Năm 2017, tổng nguồn vốn huy động ở các tổ chức tín dụng ước đạt gần 60 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 22% so với cùng kỳ. Việc đẩy mạnh huy động vốn giúp thị trường tiền tệ hoạt động thông suốt, thanh khoản ở các ngân hàng dồi dào, tăng nguồn tiền đáp ứng nhu cầu vay của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, đóng góp vào tăng trưởng chung của tỉnh.
Những năm gần đây, hoạt động tín dụng trên địa bàn tỉnh phát triển mạnh nhờ 23 chi nhánh ngân hàng cấp I; 9 chi nhánh ngân hàng huyện; 77 phòng giao dịch trực thuộc; 11 phòng giao dịch Liên Việt; 31 quỹ tín dụng nhân dân cơ sở và 137 điểm giao dịch của ngân hàng chính sách. Hầu hết vị trí kinh doanh của các ngân hàng đều nằm ở khu vực trung tâm nên thuận lợi việc huy động vốn và cho vay.
Trong năm 2017, với việc quan tâm nâng cao chất lượng dịch vụ nên nhiều ngân hàng có nguồn vốn tăng trưởng cao so với cùng kỳ, điển hình như: Ngân hàng Ngoại thương chi nhánh Vĩnh Phúc (VietcomBank Vĩnh Phúc); Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Vĩnh Phúc (AgriBank Vĩnh Phúc); Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương chi nhánh Vĩnh Phúc (Techcombank Vĩnh Phúc)...
Đại diện Techcombank chi nhánh Vĩnh Phúc cho biết: Đến tháng 12/2017, huy động vốn của đơn vị đạt 1.800 tỷ đồng, tăng gần 80% so với cùng kỳ. Đây là năm ngân hàng đạt nguồn vốn tăng trưởng cao ấn tượng từ trước đến nay. Để đạt được kết quả trên, bên cạnh thực hiện áp dụng lãi suất huy động cạnh tranh, ngân hàng còn có nhiều sản phẩm khuyến mại hấp dẫn. Theo đánh giá, trong năm 2017, hơn 70% khách hàng gửi tiền tại TechcomBank đều là khách hàng mới, trong đó 20% là tiền gửi khách hàng cá nhân, còn lại là doanh nghiệp.
Để giúp khách hàng gửi tiền thuận tiện, nhanh chóng, hiện nay, ngân hàng đang thực hiện miễn phí đăng ký sử dụng dịch vụ E-Banking; miễn phí chuyển tiền nội, ngoại mạng trong hệ thống; gửi tiết kiệm online. Khi sử dụng dịch vụ của TechcomBank, khách hàng có thể chuyển tiền với hạn mức lên tới 2 tỷ đồng, qua đó, tiết kiệm được hơn 1 triệu đồng phí gửi...
Cùng với TechcomBank, năm 2017, AgriBank Vĩnh Phúc cũng là một trong những ngân hàng có nguồn vốn tăng trưởng cao với gần 23%. AgriBank Vĩnh Phúc còn mở rộng các loại hình dịch vụ tiện ích trong thanh toán, ngân quỹ; ứng dụng chương trình tự động hóa trong toàn hệ thống; chuyển tiền điện tử trong nước, mua bán ngoại tệ, chi trả kiều hối… giúp giao dịch thuận tiện, nhanh chóng. Ngoài ra, việc thực hiện tốt việc huy động vốn giúp ngân hàng có điều kiện mở rộng đối tượng, tăng hạn mức cho vaynhiều chương trình và đáp ứng nhu cầu đầu tư cho sản xuất, kinh doanh của người dân.
Theo đánh giá của Ngân hàng Nhà nước, trong năm 2017, huy động vốn bằng VNĐ ở các tổ chức tín dụng chiếm tỷ lệ hơn 90% trên tổng nguồn vốn huy động. Hầu hết các ngân hàng đều linh hoạt thực hiện nhiều biện pháp huy động vốn từ nguồn tiền tiết kiệm dân cư; nguồn ngoại hối chuyển về nước; tiền gửi định chế tài chính; tiền gửi nhàn rỗi tạm thời của doanh nghiệp... để tăng nguồn tiền đáp ứng nhu cầu vay của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân.
Trong năm 2017, lãi suất huy động ở các ngân hàng phổ biến ở mức 0,8-1%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 4,5-5,4%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 5,4-6,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn trên 12 tháng ở mức 6,4-7,2%/năm. Theo cơ cấu nguồn vốn huy động, tiền gửi ở các tổ chức kinh tế tăng gần 14% so với cùng kỳ (chiếm tỷ lệ hơn 40%); tiền gửi tiết kiệm tăng gần 30% (chiếm tỷ lệ gần 60%)...
Với việc thực hiện tốt công tác huy động vốn để tăng nguồn tiền cho vay các chương trình tín dụng trọng điểm, các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh đã phát huy hiệu quả sản xuất, kinh doanh trên mọi lĩnh vực đầu tư. Năm 2017, giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh tăng gần 4%; ngành công nghiệp tăng hơn 10%; ngành dịch vụ tăng gần 9% so với cùng kỳ...
Theo Cổng Thông tin - giao tiếp điện tử tỉnh Vĩnh Phúc.
Các tin đã đưa ngày: