Kết quả thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp tiếp tục duy trì ổn định

09/04/2018

Quý I năm 2018, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng, UBND các cấp thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp, nhất là các vấn đề về cải cách các thủ tục hành chính, tiếp cận quỹ đất sạch, các thủ tục hải quan, thuế... Từ đó, kết quả thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp tiếp tục giữ ổn định.

Trong quý, có 305 doanh nghiệp dân doanh thành lập mới với số vốn đăng ký 1.000 tỷ đồng. Lũy kế đến hết tháng 3/2018, trên địa bàn tỉnh có 8.838 doanh nghiệp dân doanh với tổng vốn đăng ký 77.000 tỷ đồng. Tỷ lệ doanh nghiệp đang hoạt động đạt 68%.


Sản xuất tại Công ty TNHH Exedy Việt Nam 

Trong tháng 3/2018, tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 4 dự án FDI và 9 dự án DDI. Quý I, tổng số vốn đầu tư FDI trên địa bàn tỉnh tăng thêm 42,61 triệu USD; lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 288 dự án FDI và 689 dự án DDI còn hiệu lực. 

Theo Cổng thông tin - giao tiếp điện tử tỉnh Vĩnh Phúc

http://vinhphuc.gov.vn/ct/cms/tintuc/Lists/KinhTe/View_Detail.aspx?ItemID=3975

Các tin đã đưa ngày: