Sở Giao thông Vận tải: Không có dự án phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản từ khi Luật Đầu tư công có hiệu lực

10/04/2018

Theo thống kê của Sở Giao thông Vận tải, giai đoạn 2015-2017, Sở triển khai 10 dự án do HĐND, Thường trực HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư công theo Luật Đầu tư công, trong đó có 7 dự án đang triển khai gồm: Dự án đường từ ĐT 302 đến đền Thõng khu danh thắng Tây Thiên qua Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên; dự án đường vành đai 3, đoạn Hương Canh – Yên Lạc; dự án đường vành đai 3, đoạn Yên Lạc – Bình Dương; dự án Đường Hợp Châu – Đồng Tĩnh đi Tây Thiên; đường Tây Thiên – Bến Tắm và dự án cải tạo nâng cấp ĐT 302 Hương Canh – Trung Mỹ. 3 dự án đang triển khai thủ tục chuẩn bị đầu tư là: Dự án mở rộng cầu Bì La, dự án đường Tây Thiên – Tam Sơn và dự án đường nối quốc lộ 2 cầu Phú Hậu.

Để thực hiện tốt các chính sách pháp luật về đầu tư và quản lý các dự án này, Sở Giao thông Vận tải đã chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 11 về việc phân cấp thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng và ủy quyền kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, triển khai thực hiện các bước của các dự án, từ tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng.  

Ông Lê Văn Kiên, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải cho biết: Trong quá trình triển khai các dự án trên, Sở Giao thông Vận tải gặp không ít khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, nhất là đối với các dự án tại các huyện Tam Đảo, Sông Lô. Bên cạnh đó, trong số 7 dự án đang khởi công, Sở phải tiến hành điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư 3 dự án và gia hạn thời gian thực hiện 2 gói thầu. Tuy nhiên, với việc tập trung huy động tối đa nhân lực, phương tiện máy móc để đẩy nhanh tiến độ thi công, đến nay, tất cả các dự án trên đều được triển khai đúng tiến độ, không có dự án thực hiện dở dang hoặc đã hoàn thành nhưng chưa quyết toán theo quy định. Đặc biệt, cả 7 dự án đang triển khai đều không phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản kể từ ngày 01/01/2015 khi Luật Đầu tư công chính thức có hiệu lực.  

Cũng theo ông Kiên, thực hiện Chỉ thị số 07 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công trước khi Luật Đầu tư công có hiệu lực, Sở Giao thông Vận tải đã chỉ đạo Ban quản lý dự án các công trình giao thông tiến hành rà soát các dự án nợ phát sinh nợ đọng, tổng hợp nhu cầu vốn đối với những dự án triển khai trước ngày 1/1/2015 báo cáo UBND tỉnh cân đối, bố trí vốn. Tính đến 31/12/2017, Sở đã trả nợ xong 66,4/69,6 tỷ đồng của 51 công trình, dự án triển khai trước ngày 1/1/2015.  

Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng và không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản đối với các dự án do HĐND, Thường trực HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, hiện Sở Giao thông Vận tải đang phối hợp với chính quyền các địa phương, nhất là 2 huyện Sông Lô và Tam Đảo đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đường nối từ đường Hợp Châu – Đồng Tĩnh đến khu danh thắng Tây thiên; dự án đường từ nút giao đường Nội Bài – Lào Cai đi trung tâm huyện Sông Lô và tuyến nhánh đi khu công nghiệp Sông Lô I. Đồng thời, kiến nghị UBND tỉnh sớm bố trí vốn thanh toán số nợ đọng 3,2 tỷ đồng cho các dự án trước khi Luật Đầu tư công có hiệu lực; cho phép điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng và thời gian thực hiện dự án đối với các gói thầu, dự án chậm tiến độ do nguyên nhân khách quan.

Theo Cổng Thông tin - giao tiếp điện tử tỉnh Vĩnh Phúc

http://vinhphuc.gov.vn/ct/cms/tintuc/Lists/KinhTe/View_Detail.aspx?ItemID=3977

Các tin đã đưa ngày: