3 tháng đầu năm, thu ngân sách huyện Yên Lạc đạt 28,4 tỷ đồng

13/04/2018

Ngay từ đầu năm, Chi cục thuế huyện Yên Lạc đã triển khai, thực hiện nhiều giải pháp thu, quản lý ngân sách, nhất là tiến hành cưỡng chế nợ thuế, thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với các doanh nghiệp chây ỳ, có số nợ thuế lớn, kéo dài...Nhờ đó, quý I/2018, tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt 28,4 tỷ đồng, đạt 22% dự toán năm. Trong đó, các khoản thu đạt cao là lệ phí trước bạ, thuế ngoài quốc doanh, thuế tiền sử dụng đất, phí và lệ phí.

 


Cán bộ bộ phận một cửa Chi cục thuế Yên Lạc hướng dẫn người dân nộp thuế 

 

Ông Nguyễn Đình Vĩnh, Chi cục trưởng Chi cục thuế Yên Lạc cho biết: Để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách 40 tỷ đồng trong quý II/2018, Chi cục đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cải cách hành chính, hỗ trợ người nộp thuế và kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến chính sách thuế cho doanh nghiệp; tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử, kê khai thuế và nộp thuế điện tử. Cùng với đó, chỉ đạo các đội thuế bám sát địa bàn, khai thác tốt các nguồn thu, quản lý chặt chẽ nguồn thu, nhất là thực hiện thu đúng, thu đủ các nguồn thu từ đất. Tăng cường công tác kiểm tra tờ khai thuế, quyết toán thuế, việc sử dụng hóa đơn, kê khai nộp thuế tại các doanh nghiệp; phối hợp với Công an huyện kiểm tra, làm rõ nguyên nhân nợ thuế của các đơn vị có số thuế nợ lớn để có biện pháp thu nợ, xử lý vi phạm.  

Theo Cổng thông tin - giao tiếp điện tử tỉnh Vĩnh Phúc 

http://vinhphuc.gov.vn/ct/cms/tintuc/Lists/KinhTe/View_Detail.aspx?ItemID=3985

Các tin đã đưa ngày: