Giải ngân vốn đầu tư công đạt 30% kế hoạch

15/06/2018

Năm 2018, Vĩnh Phúc tiếp tục thực hiện việc phân bổ vốn đầu tư công ngay từ đầu năm theo đúng nguyên tắc, thủ tục, định hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và đáp ứng tốt nhu cầu về vốn phát triển cho từng ngành, lĩnh vực, địa phương. Thế nhưng gần nửa năm đi qua, tình hình giải ngân nguồn vốn này vẫn chậm..

Tính đến tháng 6, tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2018 của Vĩnh Phúc là hơn 6.261,2 tỷ đồng. Trong đó, vốn kế hoạch giao đầu năm hơn 5.958 tỷ đồng; vốn từ các nguồn bổ sung 302,7 tỷ đồng và vốn phân về cho cấp huyện hơn 1.448,7 tỷ đồng. Thực hiện các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng và các nghị định hướng dẫn của Chính phủ, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng thực hiện tốt các bước của công tác chuẩn bị đầu tư, từ thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định dự án, công tác thiết kế kỹ thuật bảo vệ thi công – dự toán, công tác đấu thầu và công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, đến hết tháng 5/2018, toàn tỉnh đã thẩm định 13 chủ trương đầu tư với tổng mức đầu tư dự kiến được phê duyệt là 1.172 tỷ đồng, 15 dự án đầu tư; thẩm định thiết kế kỹ thuật bảo vệ thi công – dự toán 115 công trình, hạng mục và thẩm định, phê duyệt, kế hoạch lựa chọn nhà thầu 104 dự án. Tất cả các dự án được lập, thẩm định chủ trương đầu tư và dự án đầu theo đúng quy định và được kiểm soát chặt chẽ về hiệu quả đầu tư, nhất là xác định rõ được nguồn vốn trước khi quyết định chủ trương đầu tư. Qua đó, tiết kiệm cho ngân sách nhà nước khoảng 12 tỷ đồng.

Tuy nhiên, do còn nhiều khó khăn, vướng mắc nên tỷ lệ giải ngân nguồn vốn này còn chậm. Ước đến 30/6/2018, toàn tỉnh giải ngân được khoảng 1.848,4 tỷ đồng/6.261,2 tỷ đồng, bằng 30% kế hoạch giao, thấp hơn cùng kỳ năm ngoái 3,4% và tương đương tỷ lệ giải ngân bình quân cả nước. Việc giải ngân được thực hiện tốt ở chương trình thanh toán nợ xây dựng cơ bản, các dự án an sinh xã hội, lĩnh vực tài nguyên và môi trường, công nghiệp – thương mại, với tỷ lệ giải ngân đạt trên 50%. Các dự án trọng điểm, dự án ODA và các lĩnh vực còn lại đều có tỷ lệ giải ngân dưới 50%. Cụ thể, tỷ lệ giải ngân vốn các công trình trọng điểm mới đạt 19,3% so với vốn kế hoạch giao; các dự án ODA đạt 7% kế hoạch; lĩnh vực giao thông vận tải đạt 32% vốn kế hoạch; lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đạt 21%; công nghệ thông tin đạt 30%...

Nguyên nhân dẫn đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm là do trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ các dự án còn mất nhiều thời gian. Năng lực quản lý dự án của một số chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, bên mời thầu còn hạn chế, chưa chuyên nghiệp, nhất là trong công tác lập hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng gặp nhiều vướng mắc. Bên cạnh đó, công tác giám sát, đánh giá đầu tư chưa được chủ đầu tư quan tâm, thực hiện theo quy định.

Để thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2018, mới đây, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 04 yêu cầu 6 tháng cuối năm, các cấp, ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Xây dựng, Nghị quyết 70 của Chính phủ và Chỉ thị số 04 của UBND tỉnh về những giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Trong đó, phải hoàn thành việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2018 và báo cáo kết quả phân bổ nguồn vốn này về UBND tỉnh trước ngày 30/6. Các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thanh toán các dự án phải thu hồi ứng trước, các dự án phải thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, dự án chuyển tiếp trong tháng 6/2018. Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án nếu đến 31/1/2019 không giải ngân hết kế hoạch vốn giao, không có lý do khách quan sẽ phải kiểm điểm và chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Các cấp ủy đảng, chính quyền và đoàn thể nơi được hưởng lợi từ dự án đầu tư cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Các chủ đầu tư phải nâng cao chất lượng thẩm định dự án, tổ chức kiểm soát chặt chẽ hồ sơ thiết kế - bảo vệ thi công, dự toán công trình trước khi nghiệm thu, trình thẩm định.

Đối với các chủ đầu tư, cần tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, kể cả thi công 3 ca để đảm bảo kế hoạch giao và ngay khi có khối lượng hoàn thành chủ đầu tư thực hiện việc giải ngân dự án, trách để dồn khối lượng đến cuối năm. Đặc biệt các dự án chưa khởi công, dự án chuyển tiếp chưa giao dịch với Kho bạc Nhà nước hoặc dự án chuyển nguồn từ năm 2017 sang nhưng đến 30/9/2018 chưa giải ngân hết số vốn được giao sẽ bị thu hồi, giảm chi tiêu kế hoạch để bố trí cho các dự án quan trọng khác…

theo Cổng thông tin - giao tiếp điện tử tỉnh Vĩnh Phúc

http://sotc.vinhphuc.gov.vn/quantri/tintuc/Pages/thoisu-tonghop.aspx#Page=1&itemId=&message=%C4%90%C3%A3%20th%C3%AAm%20m%E1%BB%9Bi%20tin%20t%E1%BB%A9c%20%3Cb%3EB%E1%BA%A5t%20c%E1%BA%ADp%20thanh%20toán%20th%E1%BA%BB%20ATM%20khi%20mua%20x%C4%83ng,%20d%E1%BA%A7u%3C/b%3E&temp=7

Các tin đã đưa ngày: