Tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp Nhà nước thực hiện thành công cổ phần hóa, thoái vốn

28/06/2018

Cổ phần hóa doanh nghiệp là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước nhằm tái cấu trúc nền kinh tế, giúp doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hiệu quả, đồng thời, thực hiện tốt hơn chế độ và quyền lợi cho người lao động. Để việc cổ phần hóa đạt hiệu quả, tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai nhiều cơ chế, chính sách đẩy mạnh hoạt động tái cơ cấu, đổi mới và sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước, coi đây là một trong những giải pháp tạo xung lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong giai đoạn tới.

Thực hiện đúng lộ trình

Một trong những doanh nghiệp đã và đang thực hiện thành công cổ phần hóa trên địa bàn tỉnh phải kể đến Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc. Doanh nghiệp này bắt đầu thực hiện cổ phần hóa từ cuối năm 2008 với vốn điều lệ trên 94 tỷ đồng; có 155 cổ đông, trong đó có 5 cổ đông đại diện vốn Nhà nước, 149 cổ đông là người lao động Công ty, 1 cổ đông là tổ chức bên ngoài. Sau cổ phần hóa, cùng với sắp xếp lại bộ máy tổ chức, bố trí công việc phù hợp năng lực chuyên môn cho từng cán bộ, nhân viên, doanh nghiệp đã tích cực khai thác nguồn thu, tiết kiệm, giảm chi phí, không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đưa doanh thu và lợi nhuận hằng năm luôn cao từ nguồn vốn vay và vốn khấu hao của doanh nghiệp để đầu tư xây dựng và mua sắm tài sản cố định, mở rộng năng lực, quy mô sản xuất kinh doanh nhằm tăng doanh thu, nâng cao chất lượng sản phẩm, phát huy hiệu quả sản xuất kinh doanh và tuân thủ, chấp hành đúng các quy định về chính sách thuế, chính sách tiền lương.

Sau cổ phần hóa, Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc đã sử dụng nguồn vốn đầu tư
trang thiết bị cho phát triển kinh doanh có hiệu quả

Sau 4 năm thực hiện cổ phần hóa, cuối năm 2014, Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc đã thực hiện thoái vốn Nhà nước lần 1 với 31,6% vốn điều lệ. Qua đấu giá công khai, đã có 37.400 số lượng cổ phần được mua với giá đấu thành công bình quân 10.000 đồng, giúp giảm 374 triệu đồng vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Thực hiện mục tiêu mở rộng thị trường, đến nay, mạng lưới cấp nước của doanh nghiệp đã đáp ứng nhu cầu nước sạch cho người dân, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp tại 8/9 huyện, thành phố trong tỉnh.

Năm 2018, Công ty tiếp tục thực hiện thoái vốn với tỷ lệ vốn tối thiểu dự kiến thoái là 61,75%; đến năm 2019, sẽ bán hết toàn bộ vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Ông Đỗ Thanh Hải, Tổng Giám đốc Công ty cho biết: “Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, cùng với khẩn trương chuẩn bị thực hiện các bước theo kế hoạch thoái vốn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, từ đầu năm đến nay, Công ty đã đầu tư, triển khai 4 dự án cung cấp nước trong khu dân cư trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên; thay thế các tuyến ống cũ đã xuống cấp; xây dựng kế hoạch điều phối nước, kiểm tra thất thoát ban đêm… nhằm quản lý, sử dụng vốn tài sản phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả; đảm bảo và phát triển tốt nguồn vốn của cổ đông. Tính đến hết tháng 6/2018, Công ty phát triển mới trên 32.300 khách hàng; bán ra khoảng 5,4 triệu m3 nước thương phẩm; tạo việc làm, thu nhập ổn định cho gần 200 lao động với mức lương bình quân 7 triệu đồng/người/tháng. Doanh thu ước đạt trên 50 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2017, đặc biệt, tỷ lệ thất thoát nước đã giảm còn 18%”.

Chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần vào tháng 7/2012, Công ty Cổ phần Quản lý và Sửa chữa đường bộ Vĩnh Phúc có vốn điều lệ 28 tỷ đồng, tạo việc làm cho 220 cán bộ, công nhân viên. Nhiệm vụ chủ yếu của đơn vị là quản lý, duy tu, sửa chữa thường xuyên nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên 392 km đường bộ; kinh doanh dịch vụ vận tải đường thủy và đảm bảo an toàn giao thông tại bến phà Đức Bác và phà Then; sửa chữa các công trình giao thông, phòng chống và khắc phục bão lũ, đảm bảo giao thông thông suốt, hạn chế phát sinh các điểm đen tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Theo ông Nguyễn Quang Cảnh, Giám đốc Công ty, với số vốn đầu tư của Nhà nước đang nắm giữ chiếm 71% tổng vốn điều lệ, ngay từ năm 2016, Công ty đã công khai, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng việc thoái vốn Nhà nước lần đầu nhằm thu hút các nhà đầu tư nhưng số vốn thoái được vẫn chưa đến 1 tỷ đồng vốn, không đạt kế hoạch đề ra. Nguyên nhân chủ yếu là do năng lực tài chính của Công ty chưa đủ mạnh để có thể tham gia đấu thầu và trúng thầu các công trình lớn nên hoạt động của doanh nghiệp chủ yếu ở dạng cầm chừng, không có lãi. Trong khi đó, lực lượng lao động đông khiến số tiền trả lương mỗi tháng lớn nên nhà đầu tư còn e dè, chưa muốn bỏ vốn đầu tư.

“Năm 2018, Công ty thực hiện thoái vốn trên 40%, năm 2019 sẽ thoái vốn 100% và hoạt động theo cơ chế thị trường, thực hiện đấu thầu các dự án theo Luật Đầu tư xây dựng. Mặc dù còn nhiều khó khăn song với quyết tâm không để lỡ kế hoạch đề ra, bên cạnh việc rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, từ đầu năm đến nay, Công ty đã tập trung vốn đầu tư vào các lĩnh vực kinh doanh vốn là thế mạnh của mình; quan tâm đào tạo và trang bị kỹ năng, kiến thức, trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên để đáp ứng yêu cầu khi nhận vị trí công tác mới sau khi cổ phần hóa, thoái vốn. Đồng thời, tăng cường đầu tư đổi mới công nghệ, quản lý nguồn vốn một cách hợp lý, hiệu quả và hạn chế việc vốn vay của ngân hàng; đưa ra được giá thành cạnh tranh khi tham gia đấu thầu các dự án, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh”, ông Cảnh cho biết.

Thực hiện chủ trương cổ phần hóa, thời gian qua, tỉnh Vĩnh Phúc đã có rất nhiều nỗ lực trong thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp Nhà nước. Trong giai đoạn 2011 – 2017, toàn tỉnh đã sắp xếp, đổi mới được 48 doanh nghiệp, trong đó, có 38 doanh nghiệp chuyển đổi thành công ty cổ phần; 7 doanh nghiệp chuyển thành Công ty TNHH; 3 đơn vị giải thể. Sau cổ phần hóa, các doanh nghiệp đã chủ động thay đổi mô hình quản trị doanh nghiệp, huy động được nhiều vốn ngoài ra hội để đầu tư mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ thiết bị; người lao động cũng được sắp xếp lại vị trí công việc để thích ứng với nhu cầu sản xuất, kinh doanh, góp phần đưa doanh thu của doanh nghiệp tăng dần qua các năm. 

Sẽ chỉ còn 5 doanh nghiệp giữ 100% vốn Nhà nước

Theo đánh giá của UBND tỉnh, bên cạnh kết quả đạt được, việc cổ phần hóa, thoái vốn của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thời gian qua vẫn gặp nhiều vướng mắc, bất cập do cơ chế quản lý về doanh nghiệp Nhà nước chưa theo kịp với thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp. Một số doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa có hoạt động sản xuất kinh doanh chưa thực sự hiệu quả dẫn tới giá trị giao dịch trên sàn chứng khoán thấp khiến việc xử lý tài chính và phát hành, bán cổ phiếu khi cổ phần hóa, thoái vốn không hấp dẫn các nhà đầu tư. Cùng với đó là nhận thức của một bộ phận lãnh đạo doanh nghiệp, người lao động, người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp chưa đầy đủ, chưa hiểu rõ về tầm quan trọng, sự cần thiết trong công tác cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước. Người đại diện vốn chủ sở hữu tại doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp chưa sát sao, thiếu chủ động trong chỉ đạo triển khai kế hoạch cổ phần hóa doanh nghiệp, còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước.

Theo Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 39 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước, trong giai đoạn 2017 - 2020, Vĩnh Phúc sẽ tích cực cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước và chuyển đổi các trung tâm, đơn vị sự nghiệp có thu. Phấn đấu đến năm 2020, toàn tỉnh còn 5 doanh nghiệp Nhà nước giữ 100% vốn gồm: Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc và 4 Công ty TNHH MTV Thủy lợi: Lập Thạch, Liễn Sơn, Phúc Yên, Tam Đảo. Các doanh nghiệp này sẽ thực hiện xây dựng phương án sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu sau khi có hướng dẫn của Trung ương.

Để đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa, việc đổi mới và sắp xếp các doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh sẽ được triển khai theo hướng khuyến khích, thu hút các nhà đầu tư chiến lược tham gia mua cổ phần, góp vốn vào doanh nghiệp khi cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước; phát hành cổ phần lần đầu ra công chúng để huy động vốn nhàn rỗi trong xã hội và thực hiện tái cơ cấu kinh tế.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục thực hiện cơ chế Nhà nước đặt hàng hoặc đấu thầu đối với các doanh nghiệp Nhà nước tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị, xã hội sản xuất cung ứng dịch vụ công ích tại địa phương; chỉ đạo Ngành ngân hàng phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh tổng hợp tình hình công nợ của các doanh nghiệp Nhà nước chuyển đổi để tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn về tài chính, đề xuất phương án xử lý nợ cho doanh nghiệp. Đồng thời, giám sát chặt chẽ việc thực hiện cơ chế, chính sách về quản lý vốn, tài sản nhà nước, cơ chế cho thuê đất theo quy định của pháp luật, sử dụng hiệu quả chính sách thuế, phí và quản lý, kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm nhà đầu tư thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước trong chuyển đổi, cổ phần hóa. 

Theo Cổng thông tin - giao tiếp điện tử tỉnh Vĩnh Phúc
Các tin đã đưa ngày: