Nhiều khó khăn trong thu hồi nợ đọng thuế

28/09/2018

Cùng với khai thác hiệu quả các nguồn thu, ngành Thuế Vĩnh Phúc đã triển khai nhiều biện pháp xử lý tình trạng nợ đọng thuế, phấn đấu giảm tỷ lệ nợ đọng qua từng năm. Tuy nhiên, do còn nhiều khó khăn, bất cập nên việc thu hồi nợ đọng thuế, nhất là những khoản thu bị xếp vào nhóm nợ xấu, không thể thu hồi đã tạo thêm điểm nghẽn cho thu ngân sách Nhà nước.

Địa phương nào cũng nợ đọng thuế

Cùng với tập trung triển khai các bước tiếp theo trong lộ trình sáp nhập với Chi cục thuế huyện Lập Thạch vào quý IV/2018, ngay từ đầu năm, Chi cục thuế huyện Sông Lô đã thực hiện nhiều giải pháp để hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách Cục thuế tỉnh và HĐND huyện giao, trong đó có cả nhiệm vụ xử lý nợ đọng thuế.

Năm 2018, Chi cục thuế huyện Sông Lô được Cục thuế tỉnh giao thu 61.260 triệu đồng; HĐND huyện giao đầu năm thu 82.450 triệu đồng. Để hoàn thành các nhiệm vụ được giao, Chi cục đã đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách, pháp luật, nghĩa vụ nộp thuế đến các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn; giao nhiệm vụ thu cụ thể cho từng đội thuế và triển khai đồng bộ các giải pháp để khai thác hiệu quả các nguồn thu. Nhờ đó, đến tháng 8/2018, Chi cục đã thu được trên 71 tỷ đồng, đạt 114% kế hoạch pháp lệnh, đạt 86% kế hoạch HĐND huyện giao và bằng 202% so với cùng kỳ. Trong đó, nhiều chỉ tiêu đạt cao, vượt kế hoạch thu cả năm như: Thu đất phi nông nghiệp, thu cố định tại xã, cấp quyền khai thác khoáng sản, thu tiền sử dụng đất...

Ông Nguyễn Phú Hùng, Phó Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện Sông Lô cho biết: Sông Lô là huyện thuần nông, số doanh nghiệp không nhiều, với khoảng 151 doanh nghiệp nhưng số doanh nghiệp có phát sinh thuế từ đầu năm đến nay khá cao, khoảng 40 doanh nghiệp, với số tiền gần 2 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 8/2018, toàn huyện có 13 cá nhân, doanh nghiệp còn nợ thuế, với hơn 11 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây đều là số nợ khó đòi vì trong số 13 cá nhân, doanh nghiệp nợ thuế có 2 chủ doanh nghiệp đang chấp hành án, 2 doanh nghiệp có giám đốc đã qua đời. Nguyên nhân nợ thuế chủ yếu là do tình hình kinh tế khó khăn, nhiều doanh nghiệp quy mô nhỏ gặp khó trong sản xuất, kinh doanh nên không có khả năng nộp thuế đúng hạn. Một bộ phận người nộp thuế chây ỳ không nộp các khoản tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước. Nhận thức về trách nhiệm và nghĩa vụ nộp thuế của một số cá nhân, doanh nghiệp còn hạn chế, trong khi đó, các doanh nghiệp trên địa bàn chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ hoạt động trong lĩnh vực thương mại, quy mô nhỏ.

Cũng theo ông Hùng, để sớm hoàn thành việc thu hồi các khoản thuế còn nợ đọng vào ngân sách Nhà nước, Chi cục thuế huyện Sông Lô sẽ triển khai các biện pháp cưỡng chế thu hồi nợ đọng theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế, quy trình quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế như: Ban hành thông báo nợ thuế đến 100% người nộp thuế có số nợ trên 5 triệu đồng; thực hiện cưỡng chế qua tài khoản, cưỡng chế hóa đơn, công khai thông tin, danh sách nợ thuế lớn trên trang thông tin của ngành. Đặc biệt, để hạn chế tối đa thất thu thuế, đảm bảo kịp thời thu đúng, thu đủ số nợ đọng, Chi cục đã tham mưu UBND huyện ban hành Quyết định số 1789 về viêc thành lập Đoàn chống thất thu ngân sách và thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến cuối năm, Đoàn chống thất thu ngân sách sẽ tăng cường kiểm tra các hộ cá nhân kinh doanh có điều kiện trên địa bàn để đưa vào quản lý thuế; chỉ đạo các đội chức năng tổ chức rà soát, đối chiếu, điều chỉnh nợ thuế đối với tất cả các doanh nghiệp, xử lý kịp thời các khoản nợ ảo, phân loại nợ thuế, phân tích tình trạng nợ, tình hình tài chính của doanh nghiệp và cương quyết áp dụng các biện pháp xử lý, cưỡng chế nợ đối với các doanh nghiệp cố tình chây ỳ.

Với gần 6.500 người nộp thuế còn nợ 218,9 tỷ đồng tiền thuế, thành phố Vĩnh Yên là một trong những địa phương dẫn đầu tỉnh về tình trạng nợ đọng thuế.

Cán bộ Đội tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế, Chi cục thuế Vĩnh Yên hướng dẫn người nộp thuế thực hiện các quy định về thuế

Ông Kiều Thanh Sơn, Đội trưởng Đội tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế, Chi cục thuế Vĩnh Yên cho biết: Năm 2018, kinh tế - xã hội của thành phố có sự tăng trưởng nhưng do hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp, hộ gia đình khó khăn và số doanh nghiệp ngừng hoạt động, giải thể nhiều đã ảnh hưởng rất lớn đến công tác thu thuế, nhất là việc thu hồi nợ đọng thuế. Tính đến 31/8/2018, Vĩnh Yên còn 6.461 người nợ thuế, với số nợ 218,9 tỷ đồng, trong đó, có 2.669 doanh nghiệp, tổ chức nợ hơn 210 tỷ đồng; 3.792 hộ kinh doanh, cá nhân nợ 8,8 tỷ đồng. Trong số 4 khoản nợ, có 144,6 tỷ đồng nợ có khả năng thu; 65,5 tỷ đồng nợ khó thu hồi; 157 triệu đồng nợ chờ điều chỉnh và hơn 8,6 tỷ đồng nợ chờ xử lý.

Để giải quyết dứt điểm tình trạng nợ đọng thuế, nhất là không để tình trạng nợ chờ xử lý kéo dài, Chi cục thuế thành phố Vĩnh Yên ban hành Văn bản số 177 giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đội thuế; phân công một đồng chí lãnh đạo phụ trách lĩnh vực quản lý, xử lý nợ thuế. Đồng thời, chỉ đạo đội quản lý nợ xây dựng kế hoạch đôn đốc và phân công nhiệm vụ cho từng công chức phục trách từng địa bàn. Tính đến hết tháng 8/2018, Chi cục đã gọi điện thoại trực tiếp đến 980 người để đôn đốc nộp nợ thuế; xác minh thông tin 467 doanh nghiệp để thực hiện các biện pháp quản lý nợ và cưỡng chế nợ; ban hành gần 41.020 thông báo tiền thuế nợ và tiền chậm nộp đến các doanh nghiệp, người nộp thuế. Đặc biệt, Chi cục đã áp dụng 2 biện pháp cưỡng chế mạnh là cưỡng chế bằng hình thức trích tiền từ tài khoản ngân hàng đối với 598 doanh nghiệp, với 17,3 tỷ đồng; cưỡng chế bằng hình thức thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với 89 doanh nghiệp, thu nợ được hơn 5 tỷ đồng.

Theo ông Sơn, đến nay, Chi cục đã thu hồi được hơn 52,1 tỷ đồng/161,5 tỷ đồng tiền nợ thuế chuyển từ năm 2017. Tuy nhiên, rất khó để hoàn thành việc thu hồi nợ đọng thuế theo kế hoạch đề ra, bởi hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp vẫn khó khăn; số nợ khó đòi tăng lên 30% và nợ có khả năng thu tăng 11% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế nợ hiệu quả chưa cao vì biện pháp cao nhất mới chỉ là thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng và số liệu kê khai thuế của người nộp thuế với cơ quan thuế còn nhiều sai sót nên số liệu nợ theo dõi trên ứng dụng quản lý tập trung (TMS) chưa chính xác, phát sinh nhiều các khoản nợ ảo.

Quyết tâm không để nợ thuế vượt quá 5%

Với quyết tâm thu đạt và vượt 276,5 tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước và hoàn thành việc thu hồi nợ đọng thuế, không để nợ thuế vượt quá 5% tổng thu ngân sách, Chi cục thuế thành phố Phúc Yên đang tập trung khai thác tốt các nguồn thu và dáo diết triển khai các biện pháp mạnh để thu hồi nợ đọng thuế, không để nợ thuế vượt quá quy định của Cục thuế tỉnh giao.  

Ông Nguyễn Văn Mùi, Chi cục trưởng Chi cục thuế thành phố Phúc Yên cho biết, một trong những biện pháp mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác thu hồi nợ đọng thuế được Chi cục đã và đang triển khai, thực hiện là cưỡng chế qua tài khoản và thường xuyên công khai danh sách doanh nghiệp nợ thuế kéo dài trên các phương tiện thông tin đại chúng. Mới đây nhất, vào ngày 22/8, Chi cục ban hành văn bản số 799 công khai danh sách 50 doanh nghiệp nợ thuế kéo dài đã áp dụng các biện pháp quản lý nợ và cưỡng chế nợ nhưng vẫn không thu hồi được, với tổng số tiền nợ lên đến hàng trăm tỷ đồng, trong đó, có Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thành Công Vĩnh Phúc nợ cao nhất, lên đến 109,1 tỷ đồng; Công ty cổ phần đầu tư VCI nợ 63,2 tỷ đồng; Công ty cổ phẩn đầu tư T&T nợ hơn 54,1 tỷ đồng; Công ty TNHH xây dựng và thương mại Duy Anh nợ 17,9 tỷ đồng… “Dù rất khó khăn trong công tác thu hồi nợ đọng thuế, nhưng với những biện pháp mạnh đang triển khai, thực hiện, Chi cục thuế Phúc Yên quyết tâm không để tổng số tiền nợ thuế tại điểm điểm 31/12/2018 vượt quá 5% so với tổng số thực hiện thu năm 2018 và thu trên 97% các khoản tiền thuế nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày so với thời điểm 31/12/2017.

Theo thống kê của Cục thuế tỉnh, tính đến hết tháng 8/2018, tổng ngân sách từ nội địa ở Vĩnh Phúc đạt 16.736 tỷ đồng, đạt 62,7% dự toán pháp lệnh và tăng 6,3% so với cùng kỳ. Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, nhất là không để nợ thuế vượt quá 5% so với số thực thu ngân sách năm 2018; thu tối thiểu 97% các khoản tiền thuế nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày và giải quyết dứt điểm các khoản nợ chờ điều chỉnh, chờ xử lý còn tồn động tại thời điểm 31/12/2017, Cục thuế tỉnh đang tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp, từ khai thác hiệu quả các nguồn thu, bù hụt thu ngân sách và các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế nợ thuế. Cùng với đó, công khai thông tin nợ thuế đối với các doanh nghiệp có số nợ lớn, chây ỳ theo đúng quy định. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật thuế và hỗ trợ người nộp thuế. 

Thực hiện nhiệm vụ được giao, hằng tháng Phòng Quản lý nợ, Cục thuế tỉnh đều phân tích danh sách doanh nghiệp nợ thuế phải cưỡng chế hóa đơn; nợ phải cưỡng chế qua ngân hàng của các Chi cục. Đồng thời, yêu cầu Chi cục thuế các huyện, thành phố phối hợp với các ngân hàng thực hiện trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản đối với 100% doanh nghiệp thuộc đối tượng phải cưỡng chế theo quy định của pháp luật. Riêng đối với các trường hợp đối tượng bị cưỡng chế có mở tài khoản tại kho bạc nhà nước và tổ chức tín dụng khác nhau thì cơ quan thuế căn cứ vào số các tài khoản mở tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng  để ban hành quyết định cưỡng chế trích tiền từ tài khoản.

Nhằm tháo gỡ khó khăn cho ngành Thuế trong thực hiện thu hồi nợ đọng thuế, nhất là thu hồi nợ thuế từ các công trình, dự án thuê đất trên địa bàn tỉnh, tại hội nghị giám sát của Ban Kinh tế Ngân sách, HĐND tỉnh về công tác này, ngày 31/8/2018, Cục trưởng Cục thuế tỉnh Hoàng Văn Nội cho biết, đến nay, số tiền nợ đọng thuế của các doanh nghiệp, tổ chức, cán nhân ở Vĩnh Phúc còn khá cao. Riêng đối với các công trình, dự án thuê đất, tính đến hết năm 2017, toàn tỉnh có 1.087 dự án còn nợ đọng tiền thuê đất, với số tiền hơn 133,4 tỷ đồng và gần 24.000 USD. Để nợ đọng thuế không vượt quá 5% so với tổng số thực hiện thu năm 2018, ông Nội cho biết thời gian tới Cục thuế tỉnh sẽ thường xuyên tổ chức gặp mặt, làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp nợ thuế để nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh và kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn khách quan cho doanh nghiệp. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động thuế; thực hiện các biện pháp xử lý thu hồi nợ thuế quá hạn.

Ông Hoàng Văn Nội cũng kiến nghị UBND tỉnh sớm thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh và chỉ đạo UBND các huyện, thành phố thành lập đoàn kiểm tra liên ngành chống thất thu ngân sách nhà nước, nhất là từ các dự án liên quan đến đất. Cùng với đó, có biện pháp thu hồi đất thuê đối với các dự án chậm triển khai, không thực hiện đúng tiến độ đã được phê duyệt và các dự án thuê đất không chấp hành nghĩa vụ tài chính đất đai theo quy định.

Theo Cổng thông tin-giao tiếp điện tử tỉnh Vĩnh Phúc
Các tin đã đưa ngày: