Tăng cường quản lý chất thải nguy hại

28/09/2018

Quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, công nghiệp phát triển mạnh khiến lượng chất thải nguy hại phát sinh trên địa bàn tỉnh ngày một tăng, gây tác động xấu đến môi trường, hệ sinh thái và đe dọa đến sức khỏe nhân dân. Trước thực trạng đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm quản lý chặt chẽ chất thải nguy hại phát sinh trên địa bàn.

Trên địa bàn tỉnh, chất thải nguy hại phát sinh chủ yếu từ các doanh nghiệp sản xuất trong các khu, cụm công nghiệp, làng nghề; các cơ sở gia công cơ khí, thu mua phế liệu, chế biến lương thực, thực phẩm, tái chế nhựa, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng... Theo thống kê của Sở Tài nguyên và Môi trường, lượng chất thải nguy hại phát sinh trên địa bàn tỉnh hiện nay là gần 33 nghìn tấn/năm; tập trung phần lớn ở khu vực thành phố Vĩnh Yên (hơn 11 nghìn tấn/năm); thành phố Phúc Yên (hơn 13.300 tấn/năm) và huyện Bình Xuyên (gần 8.000 tấn/năm). Toàn tỉnh có 19 đơn vị hoạt động trong lĩnh vực thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép. Ngoài các đơn vị được cấp phép, trên địa bàn tỉnh còn có một số đơn vị, doanh nghiệp tự đầu tư công trình xử lý chất thải nguy hại như: Công ty Honda Việt Nam, Công ty Toyota Việt Nam, Bệnh viện 74 Trung ương và Trung tâm Y tế cấp huyện…

Công nhân Công ty TNHH Môi trường công nghiệp xanh
sơ chế ắc quy trước khi đưa vào xử lý

Chất thải nguy hại là chất thải có các đặc tính dễ cháy, nổ, làm ngộ độc, dễ ăn mòn, dễ lây nhiễm. Nếu không được quản lý chặt chẽ từ khâu phát thải đến khâu xử lý thì chất thải nguy hại có thể gây những tác động xấu đến môi trường, hệ sinh thái cũng như sức khỏe của nhân dân. Để việc quản lý chất thải nguy hại đi vào nền nếp, Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp bằng nhiều hình thức như: Lồng ghép nội dung quản lý chất thải nguy hại thông qua các lớp tập huấn phổ biến quy định pháp luật về bảo vệ môi trường; ban hành sổ tay hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường, trong đó có nội dung về quản lý chất thải nguy hại; tổ chức các hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp về những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các quy định pháp luật về quản lý chất thải nguy hại tại cơ sở… Đồng thời, phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các chủ nguồn thải chất thải nguy hại thực hiện tốt việc thu gom, lưu giữ tạm thời và chuyển giao chất thải nguy hại cho đơn vị có chức năng. Năm 2017, Sở thanh tra, kiểm tra 49 cơ sở sản xuất, kinh doanh; phát hiện và xử lý vi phạm đối với 13 đơn vị với tổng số tiền xử phạt gần 2 tỷ đồng.

Lũy kế đến hết năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã cấp 355 sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại cho các đơn vị; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ theo thẩm quyền về việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường nói chung và công tác quản lý chất thải nguy hại nói riêng, đặc biệt là các làng nghề có nguy cơ gây ô nhiễm cao trên địa bàn.

Ông Nguyễn Minh Khai, Trưởng phòng Kiểm soát ô nhiễm, Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường, hiện nay, hiểu biết của chủ nguồn thải, nhất là các hộ kinh doanh, sửa chữa cơ khí, ô tô, xe máy, hộ sản xuất, kinh doanh ở các làng nghề về những quy định của pháp luật trong quản lý chất thải nguy hại còn rất hạn chế nên việc thu gom chưa triệt để, chưa bố trí nơi lưu giữ đảm bảo đúng quy định, để lẫn chất thải nguy hại với chất thải thông thường... Việc thuê vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại của các chủ nguồn thải có quy mô nhỏ còn gặp nhiều khó khăn. Tỉnh vẫn chưa có cơ chế, chính sách hỗ trợ công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại tại các làng nghề tiểu thủ công nghiệp và hộ gia đình.

Để công tác quản lý chất thải nguy hại ngày càng hiệu quả, Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm triển khai phần mềm quản lý chất thả nguy hại thống nhất đến từng địa phương; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu chủ nguồn thải; áp dụng hệ thống thông tin, GIS… để quản lý các hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại; hoàn thiện hệ thống kê khai chứng từ chất thải nguy hại trực tuyến.

Theo Cổng thông tin-giao tiếp điện tử tỉnh Vĩnh Phúc

https://vinhphuc.gov.vn/ct/cms/tintuc/Lists/KinhTe/View_Detail.aspx?ItemID=4123

Các tin đã đưa ngày: