KBNN huy động được 2.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ qua đấu thầu

25/10/2018

Ngày 24/10/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành, tổng khối lượng gọi thầu 3.500 tỷ đồng tại các kỳ hạn 5 năm (1.000 tỷ đồng), 10 năm (1.000 tỷ đồng), 15 năm (1.000 tỷ đồng) và 30 năm (500 tỷ đồng). Kết quả, huy động được tổng cộng 2.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ.

Trong đó, huy động được 450 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 5 năm, lãi suất trúng thầu 4,20%/năm, tăng 0,10%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 17/10/2018).

Kỳ hạn 10 năm huy động được 850 tỷ đồng, lãi suất trúng thầu 4,90%/năm, tăng 0,05%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 17/10/2018).

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm huy động được 700 tỷ đồng , lãi suất trúng thầu 5,20%/năm, giảm 0,20%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 17/10/2018).

Trái phiếu kỳ hạn 30 năm không có lãi suất trúng thầu.

Kể từ đầu năm 2018, KBNN huy động được 126.428 tỷ đồng thông qua đấu thầu tại HNX.

 
Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính.
Các tin đã đưa ngày: