Báo cáo Dự toán NSNN năm 2019: Bước tiến thực hiện công khai, minh bạch

29/10/2018

Phó vụ trưởng Vụ Tài chính ngân sách-UBTCNS Quốc hội cho biết, năm 2018 là năm thứ hai triển khai thực hiện công khai dự toán NSNN Chính phủ trình Quốc hội theo quy định của Luật NSNN năm 2015. Điều này cho thấy tín hiệu tích cực trong việc đẩy mạnh công khai minh bạch cũng như tăng cường trách nhiệm giải trình về thu chi NSNN, hoàn thiện thể chế. Ông Nguyễn Minh Tân cho rằng, tuy kết quả thu NSNN trong 2 tháng còn lại của năm 2018 còn có biến động về thu và chi, đòi hỏi cần tiếp tục theo dõi, nhưng đến giờ dự kiến kết quả ước đạt cũng rất đáng mừng. Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Nguyễn Minh Tân cho rằng vẫn cần phải tiếp tục theo dõi những yếu tố tác động đến việc thực hiện các nhiệm vụ NSNN, phân tích cơ cấu NSNN, cũng như những thách thức trong quản lý NSNN…

Siết chặt kỷ luật chi ngân sách

Theo báo cáo công khai dự toán NSNN năm 2019 Chính phủ trình Quốc hội, dự toán NSNN năm 2019 được xây dựng trên cơ sở dự kiến tăng trưởng kinh tế 6,6-6,8%, giá trị GDP dự kiến khoảng 6,17 triệu tỷ đồng, giá dầu thô 65 USD/thùng. Theo đó, dự toán tổng thu cân đối NSNN năm 2019 vào khoảng 1.411,3 nghìn tỷ đồng, tăng 3,9% so ước thực hiện năm 2018. Tỷ lệ huy động vào NSNN khoảng 23%GDP, trong đó từ thuế, phí khoảng 20%GDP. Cụ thể, dự toán thu nội địa là 1.173,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 83,2% tổng dự toán thu NSNN, nếu không kể các khoản thu không ổn định và không phải đặc trưng của sản xuất – kinh doanh trong nước, thì dự kiến khoảng 945 nghìn tỷ đồng, tăng 12,8% so với ước thực hiện năm 2018; thu dầu thô đạt 44,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 3,2% tổng dự toán thu NSNN, trên cơ sở sản lượng dầu khai thác là 10,43 triệu tấn, giá dự toán 65 USD/thùng; thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu là 189,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 13,4% tổng dự toán thu NSNN; dự toán thu viện trợ 4 nghìn tỷ đồng. Trong khi đó, bội chi NSNN năm 2019 là 222 nghìn tỷ đồng, bằng khoảng 3,6%GDP

Để đảm bảo mức dự toán NSNN năm 2019, báo cáo đưa ra các giải pháp như tiếp tục thực hiện quyết liệt đề án cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; điều hành chính sách tiền tệ thận trọng, linh hoạt, kết hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế; tiếp tục quán triệt quan điểm triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, phù hợp khả năng cân đối nguồn lực ngay từ khâu xác định nhiệm vụ quan trọng, trọng tâm cần thực hiện năm 2019 và kế hoạch tài chính – NSNN 3 năm 2019-2021.

Nhận xét về Dự thảo Báo cáo, PGS.TS Vũ Sỹ Cường – Chuyên gia Kinh tế tài chính và chính sách công đánh giá cao tính thận trọng của Báo cáo. Một trong những ưu điểm của Báo cáo năm nay là đề cập tương đối chi tiết hơn về nguồn thu để các chuyên gia, tổ chức, cá nhân có thể nắm bắt và thảo luận. Tuy nhiên, theo ông, dự thảo về chi đầu tư cần đưa chi tiết theo từng lĩnh vực giống như chi thường xuyên.

Trong khi đó, TS Lê Đăng Doanh cho rằng Dự thảo Báo cáo công khai Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 cho thấy sự tiến bộ về công bố chi tiêu ngân sách, nhưng cần có bước tiến xa hơn nữa trong việc công khai NSNN để có thể quy trách nhiệm cụ thể và cần đảm bảo sự nhất quán về số liệu giữa các năm.

Nói về vấn đề này, ông Nguyễn Minh Tân cho biết, NSNN có mối quan hệ hữu cơ với sự phát triển kinh tế xã hội đất nước. Thực tế, tình hình kinh tế nước ta có nhiều biến động nên mọi dự báo chỉ mang tính chất định hướng, còn nếu đặt mục tiêu mang tính áp đặt pháp lệnh thì rất khó. “Quốc hội mỗi năm đưa ra Nghị quyết phát triển kinh tế xã hội, chủ yếu là các chỉ tiêu vĩ mô. Sau khi quyết toán (thực hiện sau 18 tháng) để nhìn nhận lại con số thu, chi thì thông qua nghị quyết về quyết toán của 18 tháng trước theo số thực thu, chi. Do vậy có sự chênh lệch về số liệu là không tránh khỏi”.

Nêu đề xuất tại Tọa đàm, ông Phạm Đình Cường cho rằng, để tăng cường hiệu quả nhiệm vụ tài chính – NSNN, Chính phủ cần rà soát lại chủ trương về phân bổ ngân sách trong các lĩnh vực, siết chặt kỷ luật chi ngân sách. Đồng thời, vẫn nên giữ bội chi ở mức như hiện nay và chỉ bội chi cho đầu tư phát triển, chứ không nên bội chi cho chi thường xuyên.

Xem xét mở rộng nguồn thu

Theo Báo cáo năm 2019, tỷ lệ huy động vào NSNN đạt 24,5%GDP, riêng từ thuế phí đạt 20,7%GDP.

So sánh về tỷ lệ huy động vào NSNN của thuế phí tại Việt Nam,TS Vũ Sỹ Cường đặt câu hỏi là gánh nặng về thuế, phí của Việt Nam hiện nay nhiều hay ít? Theo ông Cường, tại Thuỵ Điển tỷ trọng thuế, phí chiếm tới 35-40% GDP, còn Việt Nam tỷ lệ huy động vào NSNN qua các năm từ 23-24%, trong đó từ thuế phí dao động trong ngưỡng 18-20%, chưa đạt chiến lược thu từ ngành thuế. Mặt khác, theo ông Cường trong dự toán ngân sách 3 năm gần đây, số thu từ thuế, phí có xu hướng giảm, trong khi chiến lược của ngành thuế là tăng lên. Thực tế số thu từ thuế và lệ phí trong GDP năm 2017 là 22,7%, năm 2018 là 19%, năm 2019 giảm xuống 18,7%. Thuế phí là nguồn thu quan trọng nhất nhưng xu hướng đang giảm rõ rệt. Đây là một rủi ro rất lớn về dài hạn cho ngân sách. Hiện, ngân sách lại đang được bù đắp bằng những nguồn thu không bền vững như đất đai, tài nguyên, bán tài sản doanh nghiệp..., trong khi chúng ta liên tục trì hoãn xây dựng các loại thuế.

TS Lê Đăng Doanh cũng đồng tình khi cho rằng, Việt Nam nhiều tiến bộ nhất định về công khai, minh bạch NS qua đó giúp người dân theo dõi và giám sát tốt hơn. Tuy nhiên, ông Doanh tỏ ra lo ngại về vấn đề chi thường xuyên hiện nay. Hiện chi NS cho bộ máy hành chính của nước ta còn quá cồng kềnh, trùng lắp, thậm chí nhiều khoản chi không cần thiết, quá sức chịu động của nền kinh tế. Mặt khác, theo TS Lê Đăng Doanh, Việt Nam đang hội nhập, tham gia các FTA rất sâu rộng. Điều này đồng nghĩa với việc nguồn thu thuế nhập khẩu đang giảm mạnh. Hiện tại,nguồn thu lại đang dựa quá nhiều vào đầu tư nước ngoài (khoảng 72%), trong khi giá trị gia tăng thu về lại rất hạn chế. Có thể sản lượng xuất khẩu cao làm tăng GDP nhưng chưa chắc ngân sách đã tăng được tương ứng.

Trong khi đó, thu từ dầu thô lại không bền vững, sản lượng dầu thô đang có xu hướng giảm do tìm mỏ mới rất khó khăn nên vẫn phải khai thác các mỏ cũ. Do đó, tình hình thu ngân sách từ nguồn này cũng đang có biến động, cần phải thích nghi. Ông Doanh đề xuất thêm cần xem xét lại khoản thu thuế từ các hộ kinh tế gia đình, vì khoản thu này hiện chưa bình đẳng, tương xứng, trong khi đó tỷ lệ chiếm khá lớn trong GDP. Bên cạnh những biện pháp tăng thu, cần phải giảm chi để không tạo áp lực quá lớn đến ngân sách, trong đó phải giảm chi thường xuyên.

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính.
 

 

Các tin đã đưa ngày: