Chuyển hóa cam kết quốc tế về tài chính trong các hiệp định thương mại tự do

30/10/2018 | 10:27 AM

Nhằm tăng cường năng lực cho cán bộ Bộ Tài chính trong việc nội luật hóa, thể chế hóa các cam kết quốc tế về tài chính của Việt Nam trong các Hiệp định thương mại tự do, trong khuôn khổ Dự án Quản trị Nhà nước nhằm Tăng trưởng Toàn diện (GIG), Bộ Tài chính phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức Chương trình Tập huấn “Chuyển hóa các cam kết quốc tế về tài chính của Việt Nam trong các hiệp định thương mại tự do”. Chương trình được tổ chức trong 2 ngày 30-31/10, tại thành phố Ninh Bình.

Hòa Quang VInh
Ảnh thiên nhiên