Dự toán ngân sách năm 2015

01/08/2016

UBND TỈNH VĨNH PHÚC

Mẫu số 10/CKTC-NSĐP

     

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 2015

   

Đơn vị tính: Triệu đồng

       

 

STT

Nội dung

Dự toán

A

Tổng thu NSNN trên địa bàn

22.097.000

I

Tổng thu cân đối NSNN

21.990.000

1

Thu nội địa

19.200.000

2

Thu XNK & GTGT hàng NK

2.790.000

II

Thu huy động đầu tư theo K3-Đ8

 

III

Các khoản thu để lại chi QL qua NS

107.000

B

Thu ngân sách địa phương

12.243.674

I

Thu NSĐP hưởng theo phân cấp

11.762.290

 

Thu NSĐP được hưởng 100%

701.830

 

Các khoản thu phân chia

11.060.460

II

Bổ sung từ NS TW

481.384

 

Vốn ĐT dự án quan trọng

274.300

 

Chương trình mục tiêu quốc gia

53.137

 

Bổ sung thực hiện chính sách mới

153.947

III

Các khoản thu để lại chi QL qua NS

107.000

C

Chi ngân sách địa phương

12.350.674

I

Chi cân đối NSĐP

12.243.674

1

Chi đầu tư phát triển

4.956.240

1.1

Vốn XDCB tập trung

3.161.808

1.2

Từ các nguồn để lại

400.000

1.3

Chi đầu tư từ nguồn CCTL

1.392.432

1.4

Chi đầu tư hỗ trợ DN

2.000

2

Chi thường xuyên

6.522.250

 

Trong đó:

 

 

Chi sự nghiệp GD đào tạo

2.179.212

 

Chi sự nghiệp y tế

635.345

 

Chi sự nghiệp KHCN

33.090

 

Chi sự nghiệp văn hoá thông tin

149.444

 

Chi sự nghiệp PTTH

44.649

 

Chi sự nghiệp TDTT

87.766

 

Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội

549.336

 

Chi sự nghiệp kinh tế

1.162.697

 

Chi sự nghiệp môi trường

186.120

 

Chi sự nghiệp quản lý hành chính

1.188.471

 

Chi trợ giá hàng chính sách

22.652

3

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.510

4

Dự phòng

282.290

5

Chi CT, MT NSTW bổ sung

481.384

 

Vốn ĐT dự án quan trọng

274.300

 

Chương trình mục tiêu quốc gia

53.137

 

KP thực hiện chính sách mới, MT khác

153.947

II

Các khoản thu để lại chi QL qua NS

107.000

 

Chi tiết xem file đính kèm

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: