Triển khai nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021

15/03/2021

Sáng 12/3, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc có các đồng chí: Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Bá Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện các sở, ngành liên quan của tỉnh.


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh và các đại biểu dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc

 

Năm 2020 và nhìn lại từ đầu nhiệm kỳ đến nay, với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, trách nhiệm, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã chung tay phòng, chống hiệu quả dịch Covid-19; khắc phục hậu quả nặng nề do thiên tai, bão lũ gây ra; đồng thời, tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, các quy định, hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy các cấp về công tác đại hội; kịp thời ban hành đồng bộ các văn bản hướng dẫn, xử lý, khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội với nhiều điểm mới, cách làm sáng tạo so với các nhiệm kỳ trước.

Ngay sau khi hoàn thành đại hội ở mỗi cấp, đã tiến hành sơ kết, rút kinh nghiệm; chỉ đạo, xử lý các vấn đề nổi lên tại một số địa phương, đơn vị, góp phần ổn định tình hình, định hướng dư luận, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Bám sát Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cũng như các nghị quyết của Trung ương, cấp ủy các cấp, toàn ngành tập trung tham mưu, xây dựng và hoàn thiện 109 đề án, nhiệm vụ được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao; gần 1.800 đề án trình cấp ủy trực thuộc Trung ương; trong đó có 3 nghị quyết, 1 quy định của Trung ương nhằm thực hiện toàn diện, đồng bộ nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng.

Trong công tác chuẩn bị nhân sự đại hội Đảng và đại biểu Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Tổ chức cấp ủy các cấp tiếp tục triển khai thực hiện 8 nhiệm vụ giải pháp, 2 trọng tâm, 5 đột phá.

Ban Tổ chức Trung ương tham mưu phê duyệt bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2015-2020, 2016-2021 và nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 cho 560 lượt cán bộ, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định; đề xuất không xem xét đối với 106 lượt nhân sự thường xuyên và 113 lượt nhân sự quy hoạch chưa đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Bên cạnh đó, công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ có chuyển biến tích cực.

Việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, xây dựng vị trí việc làm gắn với nâng cao chất lượng, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đạt được nhiều kết quả rõ nét.

Kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đánh giá cao kết quả các địa phương, đơn vị đạt được trong năm 2020 và nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời, chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục, điển hình là việc đội ngũ cán bộ tham mưu về tổ chức xây dựng Đảng ở một số địa phương, đơn vị hiện nay chưa thật sự đồng đều; một bộ phận còn hạn chế về phẩm chất, năng lực, thiếu kinh nghiệm thực tiễn, dẫn đến phương thức triển khai công việc đôi khi còn lúng túng, chưa khoa học, hiệu quả; việc trao đổi, giải đáp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các địa phương, cơ quan, đơn vị về một số nội dung còn chậm, chưa cụ thể, rõ ràng.

Đồng chí đề nghị, trong năm 2021 và nhiệm kỳ tiếp theo, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục bám sát nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng để tham mưu và triển khai hiệu quả các kế hoạch của ngành đề ra.

Tiếp tục đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương.

Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược, người đứng đầu các cấp đủ phẩm chất, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ để góp phần củng cố, nâng cao vai trò, vị thế, uy tín của ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

Theo vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: