Hội nghị hiệp thương lần thứ hai: Lập danh sách sơ bộ 12 người ứng cử ĐBQH khóa XV và 100 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII

18/03/2021

Ngày 17/3/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị.

Căn cứ kết quả hiệp thương lần thứ nhất của Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tiến hành phân bổ 10 người đang cư trú, làm việc tại Vĩnh Phúc được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội: Thường trực Tỉnh ủy 1 đại biểu; Viện Kiểm sát nhân dân 2 đại biểu; lãnh đạo sở, ngành cấp tỉnh 1 đại biểu; Liên đoàn lao động 2 đại biểu; Liên hiệp các Hội KHKT 1 đại biểu; huyện Sông Lô 1 đại biểu; thành phố Vĩnh Yên 1 đại biểu; huyện Tam Dương 1 đại biểu. Trong đó, phụ nữ 5 người, đại biểu ngoài Đảng 1 người, đại biểu trẻ tuổi 2 người.

Đến ngày 12/3/2021, các cơ quan, đơn vị được phân bổ giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV đã hoàn thiện biên bản, hồ sơ người ứng cử. Tại hội nghị hiệp thương lần thứ hai, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh lập danh sách sơ bộ 12 người ứng cử ĐBQH khóa XIV, trong đó có 2 người tự ứng cử. Dự kiến từ ngày 21/3/2021 đến ngày 13/4/2021 sẽ tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử, người tự ứng cử và lấy ý kiến cử tri nơi công tác hoặc nơi làm việc của người tự ứng cử.

Căn cứ kết quả hiệp thương lần thứ nhất, tổng số đại biểu HĐND tỉnh được bầu là 52 người, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tiến hành phân bổ giới thiệu 99 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm: cấp tỉnh 39 người, các địa phương 60 người.

Đến ngày 12/3/2021, các cơ quan, đơn vị được phân bổ giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII đã hoàn thiện biên bản, hồ sơ người ứng cử gửi Ủy ban bầu cử tỉnh bảo đảm thời gian quy định. Theo tổng hợp từ Ủy ban bầu cử tỉnh, có 100 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND tỉnh (trong đó có 1 người tự ứng cử). 

Tại hội nghị hiệp thương lần thứ 2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh lập danh sách sơ bộ 100 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh XVII, trong đó có 1 người tự ứng cử. Dự kiến từ ngày 21/3 đến ngày 13/4 sẽ tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử, người tự ứng cử và lấy ý kiến cử tri nơi công tác hoặc nơi làm việc của người tự ứng cử.

 Hoàng Hà

Theo vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: