Chuyển nguồn 1.237 tỷ đồng kinh phí chi sự nghiệp y tế còn lại năm 2020 để mua vắc-xin

30/07/2021 | 09:35 AM

Tại phiên bế mạc của Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV chiều ngày 28/7, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV với đa số đại biểu tán thành. Trong đó, Quốc hội đồng ý thực hiện chuyển nguồn 1.237 tỷ đồng kinh phí chi sự nghiệp y tế còn lại năm 2020 của Bộ Y tế để mua vắc xin phòng dịch Covid-19 và quyết toán vào chi ngân sách nhà nước năm 2021. Ưu tiên sử dụng ngân sách nhà nước và huy động mọi nguồn lực hợp pháp khác cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ảnh thiên nhiên