Số kí hiệu 135/TTr-STC
Trích yếu Về việc sửa đổi, bổ sung danh mục chủng loại, số lượng máy móc thiết bị, chuyên dùng tại các Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 38/2019/QĐ - UBND ngày 23/8/2019 của UBND tỉnh
Nội dung

Nội dung chi tiết xem trong tệp đính kèm

Ngày tạo 15/04/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :